Home Východní svätci Svätí mučeníci kňaz Pamfil, Porfyrios a ich spoločníci (Svätý Flavián, antiochijský arcibiskup)

Svätí mučeníci kňaz Pamfil, Porfyrios a ich spoločníci (Svätý Flavián, antiochijský arcibiskup)

by admin
0 comment
16. 2. Svätý hieromučeník Pamfil, Porfyrios a ich spoločníci
Mená dnešných svätcov majú grécky pôvod. Pamfil znamená „priateľ všetkých“ a Porfyrios „purpurový“.

O svätom Pamfilovi, rodákovi z Bejrútu, rozpráva často vo svojich dielach Euzébius. Podľa neho Pamfil pochádzal zo vznešenej rodiny. Študoval vo svojom rodisku a neskôr u Pieria, predstaveného Alexandrijskej školy.

Stal sa štátnym úradníkom a neskôr kňazom a učiteľom v palestínskej Cézarey Tu sa Pamfilovým žiakom stal Euzébius. Počas prenasledovania za cisára Maximina Daia, ho v roku 307 uvrhli do väzenia a o dva roky neskôr 16. februára 309/310 sťali.

Druhý dnešný svätec Porfyrios bol kresťanom a Pamfylovým služobníkom. Ako osemnásťročný zomrel spoločne so svojím pánom a ďalšími kresťanmi.

Pamfil, odhodlaný zástanca Origena, opravil a prepísal Hexaplu. Jej originál sa nachádzal v knižnici, ktorú sám zriadil. Vo väzení s pomocou Euzébia napísal dielo Apologia pro Origene. Šiestu časť po Pamfilovej smrti napísal sám Euzébius. Zachovala sa len prvá kniha v Rufinovom preklade. Začína  predslovom adresovaným palestínskym vyznavačom. Pamfil pomocou mnohých Origenových textov v diele vyvracia obvinenia, ktoré boli vznesené  proti jeho náuke o Najsvätejšej Trojici, Kristológii, biblickej exegéze, vzkriesení, atď.

 

(Svätý Flavián, antiochijský arcibiskup)

Jeho meno má latinský pôvod a znamená „patriaci k rímskemu rodu Fláviovcov“.

Antiochijský biskup Flavián, ešte ako laik, sa spolu s Diodorom z Tarzu zaslúžil o obranu nicejskej pravovernosti a počas častého vyhnanstva biskupa Melétia, bol duchovnou hlavou pravovernej skupiny v Antiochii. Melétios ho vysvätil za kňaza a Flavián potom biskupa sprevádzal v roku 381 na koncil do Konštantínopolu.

Po Melétiovej smrti Flavián pôsobil ako jeho nástupca v boji proti mesalianizmu. Po takzvanom Stĺpovom povstaní Antiochénčanov z roku 387 namiereného proti cisárskej moci, dostiahol Flavián osobnou intervenciou u cisára Teodózia I. omilostenie mesta.

Osobitnou zásluhou arcibiskupa Flaviána bola nezištná podpora Jána Zlatoústeho, ktorého sám aj vysvätil za kňaza.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK  spracoval o. Ján Sabol ml.

You may also like

Leave a Comment

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava