Home Východní svätci Náš prepodobný otec Lev, katánijský biskup (Náš svätý otec Agato, rímsky pápež)

Náš prepodobný otec Lev, katánijský biskup (Náš svätý otec Agato, rímsky pápež)

by admin
0 comment
20. 2.  Náš prepodobný Lev, katánijský biskup
Jeho meno má latinský pôvod a znamená „Lev“.

Rodák z talianskej Ravenny pochádzal zo vznešenej kresťanskej rodiny. V rodnom meste sa stal kňazom. Neskôr na biskupskom stolci vystriedal Sabina v metropole Katánskej oblasti na Sicílii. Tu počas biskupskej služby vykázal čarodeja Heliodora.

Dnešný svätec sa zvykne nazývať Thaumaturgos – Divotvorca, pretože sa vraj vďaka nemu uskutočnilo  množstvo zázrakov. Legendárny opis jeho života ponúka len málo biografických údajov.

Jeho vysokú váženosť dokazuje aj pozvanie od  byzantských cisárov Leva IV. a Konštantína VI. do Konštantínopolu, spojené s prosbou o jeho príhovor.

Prepodobný Lev, katánijský biskup, zomrel v mieste svojho biskupského sídla v roku 785.

 

(Náš svätý otec Agato, rímsky pápež.)

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „dobrý“.

Bol pôvodom zo Sicílie a pápežom sa stal 27. júna r. 678. Na Veľkú Noc v roku 680 pripravil Lateránsku synodu proti monoteletistom, na ktorú prišlo mnoho účastníkov. Monoteletizmus tvrdil, že Ježiš Kristus má síce božskú a ľudskú prirodzenosť, ale iba jednu spoločnú vôľu.

Jeho pápežský list s radosťou prijali na 6. všeobecnom koncile v Konštantínopole (680-681), na ktorom tiež so súhlasom cisára Konštantína IV a pápežských legátov odsúdili pápeža Honoria I.

Agato podporil biskupa Wilfrida z Yorku, ktorý ako 1. biskup Anglicka apeloval u pápeža na zákrok proti metropolitovi.

Keď Agato vyslal do Anglicka arcikantora Jána, napomohlo to rozšíreniu rímskej liturgie v tamojšej krajine.

Náš prepodobný otec Agato, rímsky pápež zomrel 10. januára 681.

 

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa BBKL, LThK spracoval o. Ján Sabol ml.

You may also like

Leave a Comment

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava