Home Východní svätci Náš svätý otec Silvester, rímsky pápež (Svätý hieromučeník Teogenés, párijský biskup)

Náš svätý otec Silvester, rímsky pápež (Svätý hieromučeník Teogenés, párijský biskup)

by admin
0 comment

2.1. Náš svätý otec Silvester, rímsky pápež

Jeho meno pochádza z latinčiny a znamená „lesný muž“.

Ako píše životopisná legenda, Silvester je vyznávač z čias Diokleciánovho prenasledovania, o čom svedčia aj ďalšie indície.

V roku 314 sa Silvester stal nástupcom svätého Melchiada na rímskom biskupskom stolci. Nezúčastnil sa synody v Arles,  no o jej záveroch sa dozvedel vďaka úctivému listu, ktorý mu zaslali účastníci.

Na koncile v Nicei ho v roku 325 zastupovali dvaja presbyteri. Silvester nemal rozhodujúci vplyv pri vytváraní primátu rímskeho biskupa. Až od 5. storočia legenda nesprávne spájala Silvestra s obrátením a krstom Konštantína Veľkého. Príbeh legendy použil falšovateľ takzvaného „Konštantínovho darovania“,  listiny, ktorá mala zaručovať pápežom nadvládu nad Rímom a celou Západorímskou ríšou.  Takisto falošná je aj listina „Constitutum Silvestri“ o právach a povinnostiach klerikov.

Svätý Silverster, rímsky pápež zomrel v roku 335. Pochovali ho v katakombách svätej Priscilly, nad ktorými ešte za života vybudoval chrám. V polovici 8. storočia preniesli jeho pozostatky do dnešného chrámu San Silvestro v Ríme. Najstarší zachovaný obraz svätého Silvestra je mozaika v budove z 3. storočia. Zobrazuje postupný prechod z jednoduchej liturgickej spomienky jeho pochovania do kultickej úcty svätca.

Úcta k svätému Silvestrovi sa rozšírila do celej kresťanskej Európy už v 5. storočí.

 

(Svätý hieromučeník Teogenés, párijský biskup)

Jeho meno pochádza z gréčtiny a znamená „Boží“.

Párijský biskup podľa Rímskeho martyrológia trpel spolu s Primom a Cyrinom okolo roku 320 za vlády cisára Licínia.

Popravili ich po tom, ako odmietli slúžiť v cisárskej armáde. Odvaha im nechýbala, keďže ich nezlomilo ani tvrdé 40-denné väznenie bez stravy. Vraj ich posilňovali anjeli a samotný Kristus. Napokon ich utopili v mori.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK, BBKL, VHL spracoval Ján Sabol

You may also like

Leave a Comment

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava