Home Východní svätci Svätý apoštol Kodrat z Magnézie

Svätý apoštol Kodrat z Magnézie

by admin
0 comment

21.09. Svätý apoštol Kodrat z Magnézie

Jeho meno má latinský pôvod a znamená „štvorhranný“.

Podobne ako Ignác z Antiochie alebo Polykarp,  bol aj Kodrat učeník apoštolov a apologéta – obranca viery. No na rozdiel od nich, Kodrát nemal  trvalé biskupské sídlo. Zhromaždil roztratenú skupinu kresťanov z Atén, ktorí sa rozpŕchli kvôli prenasledovaniu. Okolo roku 125 predložil cisárovi Hadriánovi Apológiu. Vďaka tomuto dielu sa radí k najvýznamnejším apologétom 2. storočia. V apológii uvádza, že niektorí, ktorých uzdravil a  vzkriesil Ježiš, boli ešte jeho súčasníci. Kodrata poznal najmä Euzébius, ktorý vlastnil vydanie jeho rozšírenej Apológie.

Kvôli daru prorokovať považovali montanisti Kodrata za svojho predchodcu.  Fótios informuje o Aphthartodoketovi a jeho protivníkovi, obaja sa vo svojom spore odvolávajú na Kodrata. V martyrológiu svätého Bédu stojí, – po odvolaní sa  na Kodratovo učenie – , že žiadne pokrmy už nie sú zakázané.

Apokryfný spis –  Jakubov list adresovaný Kodratovi, ho oslavuje ako zapáleného hlásateľa viery. Byzantská tradícia ho považuje za biskupa v Arménsku a  v Aténach. Zdá sa, že v naposledy spomenutom meste  zomrel ako mučeník.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK spracoval Ján Sabol

You may also like

Leave a Comment

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava