Napísal 22. augusta 2021

Svätý mučeník Agatonik a spoločníci. (Svätý hieromučeník Atanáz, tarský biskup a spoločníci)

22. 8. Svätý mučeník Agatonik a spoločníci

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „dobrý víťaz“.

Agatonik a spoločníci sú mučeníkmi z konca 3. storočia za vlády cisára Maximiána. Agatonik patril k patricijom a priviedol mnohých ľudí ku kresťanstvu.

Zótik bol kresťanským filozofom z Bitýnie. Pri Čiernom mori ho spoločne so žiakmi zajali a niektorých popravili. Zótika však priviedli do Nikomédie, kde bol už uväznený Agatonik s ďalšími kresťanmi. Tu ich jedného po druhom popravili.

V Konštantínopole zriadili chrám na počesť dnešného svätca Agatonika.

(Svätý hieromučeník Atanáz, tarzský biskup a spoločníci)

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „nesmrteľný“.

Atanáz bol za čias cisára Valeriána biskupom v cilicíjskom meste Tarzus. Keď sa povesť o ňom rozniesla až do Seleúcie, kde žila vtedy pohanka Antusa, vzala dvoch svojich sluhov a tajne sa vybrala za biskupom Atanázom.

Ako píše životopisná legenda, Atanáz – upozornený anjelom – im šiel naproti. Keď sa stretli, vraj na príhovor Atanáza vytryskla voda uprostred púšte a tak ich mohol Atanáz pokrstiť.

Svätá Antusa odišla do samoty a žila až do smrti v púšti ako pustovníčka 23 rokov.

Biskupa Atanáza a jej dvoch sluhov – pretože boli kresťanmi – zajali a po krutom mučení koncom 3. storočia zavraždili.

 

 

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa www.glaubenszeugen.de, VHL spracoval Ján Sabol

Kategória: Východní svätci