Napísal 24. apríla 2020

Svätá Alžbeta Divotvorkyňa z Konštantínopola

24.4. Svätá Alžbeta Divotvorkyňa z Konštantínopolu

Jej meno má hebrejský pôvod a znamená „Bohu zasvätená“.

Ako uvádza životopisná legenda Alžbeta pochádzala z tráckeho mesta Heraklea. Už vo veľmi skorom veku vstúpila do kláštora. Viedla prísny asketický život. Cez pôst jedla iba semená a zeleninu. Niekedy sa zriekla jedla úplne. Životopisy podávajú správu, že tri roky mala sklopený zrak, aby dokázala lepšie vnímať Božiu prítomnosť.

Svätej Alžbete sa pripisuje množstvo vykonaných zázrakov. Z  tohoto dôvodu má prívlastok Divotvorkyňa. Tradované správy  jej živote neposkytujú bližšie biografické údaje.

Svätá Alžbeta Divotvorkyňa zomrela pravdepodobne v polovici 5. storočia v Konštantínopole.

 

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa www.glaubenszeugen.de spracoval Ján Sabol

Kategória: Východní svätci