Napísal 25. októbra 2020

Svätí mučeníci a notári Marcián a Martyrios

25.10. Svätí mučeníci a notári Marcián a Martyrios

Meno Marcián má latinský pôvod a znamená „zasvätený pohanskému božstvu vojny Marsovi“  a meno Martyrios má grécky pôvod a znamená „svedok“.

Takzvaní svätí notári Marcián a Martyrios boli klerikmi  a pracovali u konštantínopolského patriarchu Pavla I. Martyrios bol subdiakonom a Marcián kantorom. Počas ariánskych sporov za cisára Konštancia spoločne s patriarchom opustili mesto a vrátili sa doň, keď bol v Arménsku patriarcha zavraždený. Nato ariáni Marciána a Martyria chytili a sťali mečom. Zomreli v roku 358.

Nad ich hrobom vybudovali konštantínopolskí patriarchovia Ján Zlatoústy a Sisinnios I. baziliku.

Historickým prameňom pre informácie o ich mučeníckej smrti  je úryvok z diela Atanáza Veľkého Historia acephala.

Dnešných mučeníkov spomína aj Rímske martyrológium.

 

 

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK, VHL spracoval Ján Sabol

Kategória: Východní svätci