Home Východní svätci Náš otec svätý Tarasios, konštantínopolský arcibiskup

Náš otec svätý Tarasios, konštantínopolský arcibiskup

by admin
0 comment

25.2. Náš otec svätý Taras, konštantínopolský arcibiskup

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „znepokojujúci“.

Taras pochádzal zo vznešenej rodiny z Konštantínopola. Jeho otec Juraj bol prefektom mesta, jeho matka sa volala Enkratia. S ich rodinou bol spríbuznený aj neskorší patriarcha Fótios (858-867).

Pred svojím zvolením za patriarchu  pracoval Taras  ako tajný sekretár cisárovnej Ireny  a podporoval jej snahy o obnovenie úcty k ikonám. Po smrti patriarchu Pavla IV. zvolili v decembri 784 v paláci Magnaura, na podnet cisárovnej, Tarasa  za konštantínopolského patriarchu. Na voľbe boli vraj prítomné všetky sociálne vrstvy obyvateľov hlavného mesta.

Pápež Hadrián I. však v liste adresovanom Irene a jej synovi Konštantínovi, protestoval proti nekánonickému zvoleniu vtedy ešte laika Tarasa. Ako podmienku pre uznanie voľby stanovil ukončenie obrazoborectva.

Irena a Taras zvolali s požehnaním pápeža do Konštantínopolského chrámu svätých apoštolov koncil. No po zmarení prvého zasadania obrazoboreckou armádou,  koncil prerušili.

Tak Irena a Taras pripravili o rok ďalší v Nicei. Otvorili ho 24. septembra 787,  predsedal mu patriarcha Taras a bolo prítomných 350 biskupov.

Konzil odsúdil obrazoborectvo ako herézu  a vyslovil sa za mierne zachádzanie s obrazoborcami. 23. októbra 787 Taras ukončil koncil pred Irenou a Konštantínom v paláci Magnaura.

Keď cisár Konštantín VI. v januári 795 odvrhol svoju manželku Máriu Paphlagónsku, a vzal si za manželku dvornú dámu Theodotu, Taras proti tomu nezakročil. V Koštantínopole vzniklo preto protestné hnutie na čele s opátom Platónom a jeho synovcom Teodorom Studitom. Keď Konštatína VI. zvrhli z trónu, Taras suspendoval kňaza,  ktorý cisárovi druhé manželstvo požehnal.

Z tohto dôvodu napadli patriarchu Tarasa rigoristickí mnísi,  najmä Teodor Studita. Taras preto sprísnil tresty proti svätokupectvu  a zosadil Jozefa Megalooikonoma, ktorý cisárovo nezákonné manželstvo požehnal. V roku 803 korunoval nového cisára Nikefora I.

O tri roky neskôr Taras zomrel. Pochovali ho 25. februára 806 na druhej strane Bosporu, v kláštore, ktorý založil. Pre svoju obranu úcty k ikonám sa vo východných cirkvách teší veľkej vážnosti.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK, BBKL spracoval Ján Sabol

You may also like

Leave a Comment

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava