Napísal 24. februára 2021

Prvé a druhé nájdenie úctyhodnej hlavy svätého a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána

24.2. Prvé a druhé nájdenie úctyhodnej hlavy svätého a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána.

Kým po smrti Jána Krstiteľa, jeho učeníci uložili telo v samárijskej Sebast, ukradla Herodiada Jánovu hlavu a skryla ju. Následne Jana, manželka Herodesovho správcu Chúzu, vraj Jánovu hlavu vzala, dala ju do nádoby a ukryla na Olivovej hore.

Prvé nájdenie úctyhodnej hlavy Jána Krstiteľa sa viaže na tradíciu, podľa ktorej sa sám Ján Krstiteľ okolo roku 330 zjavil dvom mníchom a povedal im,  kde sa nachádza jeho hlava. Tí hlavu vzali so sebou a postupne  ju uchovávali rôzni kresťania,  kým ju na dlhý čas jeden z nich neukryl v jaskyni. Tak sa hlava Jána Krstiteľa znova stratila. Neskôr sa v okolí jaskyne usadili mnísi a vybudovali kláštor.

Druhé nájdenie úctyhodnej hlavy svätého Jána Krstiteľa sa podľa tradície uskutočnilo v roku 452. Svätý Ján sa zjavil predstavenému kláštora a ukázal mu miesto, kde je uložená jeho hlava. Táto vzácna relikvia sa potom cez Emesu dostala do Konštantínopolu.

 

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa www.glaubenszeugen.de spracoval Ján Sabol

Kategória: Východní svätci