Napísal 26. novembra 2021

Náš prepodobný otec Alypios Stĺpnik. Náš prepodobný otec Nikón Metanoites, ohlasovateľ pokánia

26. 11. Náš prepodobný otec Alypios Stĺpnik

Pôvod a význam jeho mena ostáva neznámy.

Svätec siedmeho storočia spočiatku pôsobil ako diakon v paflagónskom Adrianopolise. Šesťdesiatsedem rokov strávil na plošine, ktorá sa nachádzala na stĺpe vysokom 15 až 16 metrov, ohraničenom mrežami. V blízkosti stĺpa zriadil dva kláštory, jeden mužský a jeden ženský. Tie Alypius  viedol až do svojej smrti.

Relikvia jeho hlavy sa nachádza v athoskom kláštore „Kutlumusiu“, s ktorým sa v roku 1428 zjednotil kláštor svätého Alypia. Jeden jemu zasvätený kláštor sa nachádzal aj v Konštantínopole.

V Rímskom Martyrológiu spomínaný Stylianos je zrejme identický s dnešným svätcom, prepodobným Alypiom Stĺpnikom.

 

Náš prepodobný otec Nikón Metanoites, ohlasovateľ pokánia

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „víťaz“.

Nikón sa narodil okolo roku 930 v meste Pontos. 12 rokov bol v kláštore Chrysopetra. Tri roky nato žil ako pustovník. Potom putoval a ohlasoval pokánie najprv v Malej Ázii, potom na Kréte, ktorú krátko pred tým z rúk Arabov oslobodil cisár Nikefor Phokas, a nakoniec dnešný svätec ohlasoval pokánie v Peloponézach. Neďaleko Sparty založil kláštor a v ňom aj zomrel okolo roku 998.

Životopis Nikóna Metainota, je dôležitým zdrojom informácií  pre históriu Grécka 10. storočia.

 

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK spracoval Ján Sabol

Kategória: Východní svätci