Home Východní svätci Náš prepodobný otec a vyznávač Bazil (Svätý hieromučeník Proterius, alexandrijský patriarcha)

Náš prepodobný otec a vyznávač Bazil (Svätý hieromučeník Proterius, alexandrijský patriarcha)

by admin
0 comment

28. 2. Náš prepodobný otec a vyznávač Bazil

Bol spoluaskétom včerajšieho svätca Prokopa. Jeho meno má grécky pôvod a znamená „Kráľovský“.

Dnešný svätec bol mníchom a žil v ôsmom storočí. Keď byzantský cisár Lev III. Izaurský (717-741) zakázal uctievanie ikon, Bazila a jeho spoločníka, včerajšieho svätca Prokopa zatkli, mučili a poslali do vyhnanstva.

Prepodobný otec a vyznávač Bazil zomrel v roku 750.

 

(Svätý hieromučeník Proterius, alexandrijský patriarcha)

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „prvý“.

Dnešný svätec patrí k najaktívnejším obrancom katolíckej viery proti Eutychiánom v druhej polovici 5. storočia.

Proterius bol spočiatku arcikňazom. Vznešení obyvatelia ho napriek odporu ľudu v roku 451 zvolili za nasledovníka Dioskura, ktorého zosadili na Chalcedónskom koncile.

Len s veľkým úsilím sa mu podarilo potvrdiť svoje postavenie alexandrijského patriarchu u ľudu, ktorý preferoval Dioskura a sčasti eutychiánskych mníchov.

V roku 456 musel zosadiť biskupov Timoteja Ailura a Petra Mongosa.

Keď zomrel cisár Markianos, ktorý bol jeho hlavným ochrancom, zavraždila ho monofyzitická skupina a za patriarchu vyhlásila Timoteja Ailura.

Alexandrijský patriarcha Proterius zomrel počas Veľkej noci 28. marca 457.

 

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa www.glaubenszeugen.de, LThK, VHL spracoval Ján Sabol

You may also like

Leave a Comment

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava