Napísal 29. apríla 2021

Deviati svätí mučeníci z Kyzika. Prepodobný Memnón Divotvorca

29. 4. Deviati svätí mučeníci z Kyzika
Kizikos bolo mesto, ktoré sa  nachádzalo na južnom pobreží Marmarského mora. V tomto meste za svoju vieru položili životy Theognides, Rúfus, Antipater, Theostichus, Artemas, Magnus, Theodotus, Thaumasius a Filemón. O ich pôvode, rode, ako aj čase ich umučenia neexistujú overené správy. Všetci vraj zomreli spoločne sťatím.Grécke životopisy datujú čas ich smrti do konca tretieho storočia.

 

Prepodobný Memnón Divotvorca

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa VHL a glaubenszeugen.de spracoval Ján Sabol

Kategória: Východní svätci