Napísal 30. apríla 2022

Svätý apoštol Jakub, brat svätého Jána Teológa (Svätý Donátus, euroejský biskup)

30.4. Svätý apoštol Jakub, brat svätého Jána Teológa

Meno Jakub má hebrejský pôvod a znamená „druhorodený“.

Podľa biblických správ je Jakub synom rybára Zebedeja a Salome (Mk 15,40; Mt 27,56) a starší brat evanjelistu Jána. Obaja boli Ježišom povolaní spolu za učeníkov (Mt 4,21).  Spoločne s Petrom patrili obaja bratia, ktorých pre ich búrlivú povahu nazývali „Synovia hromu“ (Mk 3,17), k Ježišovým najbližším apoštolom (Mk 5,37; 9,2; 14,33).

Okolo Veľkej noci v roku 44 podstúpil Jakub ako prvý z Dvanástich  za vlády Herodesa Agrippu I. mučenícku smrť. Podľa správy Klementa Alexandrijského sa vraj počas popravy svätého Jakuba jeden z jeho prenasledovateľov  obrátil   a stal sa jeho spolumučeníkom.

Na predpokladanom mieste Jakubovho  umučenia vznikol v Jeruzaleme jemu zasvätený chrám.

Názor, že Jakub ohlasoval evanjelium v Španielsku a bol tam pochovaný, sa objavil až v 7. storočí. Starošpanielske, starogalské a rímske pramene, najmä Julián z Toleda (+686), nič o Jakubovi a Španielsku neuvádzajú.

(Svätý Donátus, euroejský biskup)

Jeho meno má latinský pôvod a znamená „darovaný“.

Dnešný svätec bol biskupom niekdajšieho mesta Euroea na ostrove Cyprus, ktoré teraz nosí meno svätého Donáta.

Ako spomínajú grécke miney,  biskup z Cypru Donátus  pokrstil cisára Teodóza Veľkého a vykonal množstvo zázrakov. Z nich výslovne spomínajú porazenie draka, vyčistenie otrávenej studne, oslobodenie dcéry cisára Teodóza od satana, vzkriesenie zosnulých, či dosiahnutie dažďa v čase sucha, čo Boh vraj potvrdil tak, že Donátus, hoci bol vonku na lejaku, nezmokol. Ďalej vraj biskup z Euroey utešoval vdovu, ktorej nechceli pochovať zosnulého manžela .

Euroejský biskup Donátus zomrel okolo roku 387. Benátčania preniesli jeho pozostatky do Kláštora Najsvätejšej Panny Márie na ostrove Murano. O úcte aj na západe svedčí Rímske martyrológium.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK, VHL spracoval Ján Sabol

Kategória: Východní svätci