Napísal 29. júla 2020

Svätý mučeník Kallinik

29.7. Svätí  mučeník Kallinik

Meno dnešného svätca má grécky pôvod a znamená „dobrý víťaz“.

Misionára a mučeníka v Gangre v Paflagónii, v súčasnosti turecké provinčné mesto Çankırı, podľa životopisnej legendy uväznili, mučili a spálili. Podľa gréckych synaxárov pochádzal Kallinik zo Sicílie.

Zomrel pravdepodobne za vlády cisára Diokleciána. V bazilike, kde sa nachádzal Kallinikov hrob, pochovali v 6. storočí konštantínopolského patriarchu Makedonia II. (+511).

O tom, že ho uctievali  aj na západe, svedčí Rímske martyrológium, ktoré ho spomína dnes, 29. júla.

 

Svätí mučeníci z Bitýnie  – Teodota a jej traja synovia

Meno Teodota má grécky pôvod a znamená „daná Bohom“.

Mučenica Teodota zomrela pre kresťanskú vieru počas Diokleciánovho prenasledovania v meste Nicea v Bitýnii.

Bola vdovou a mala troch synov, ktorých vychovala v Božej bázni. Spolu so svätou Anastáziou, ktorú si v cirkevnom kalendári pripomíname 22. decembra, cestovala Ilýriou a starala sa o uväznených kresťanov. Zrejme bola bohatá a vznešeného rodu, keďže ju, ako píše legenda, miestodržiteľ Lucatius požiadal o ruku. Keď ponuku odmietla, vydal ju ako kresťanku na milosť prefektovi Necetiovi. Po krutom mučení ju spolu s jej troma synmi upálili. Grécke miney uvádzajú mená jej synov: Evodus, Hermogenes a Kallist. Teodota a jej traja synovia zomreli okolo roku 304.

O úcte dnešných mučeníkov aj na západe svedčí Rímske martyrológium, ktoré Teodotu a jej troch synov spomína 2. augusta.

 

Vysielané Rádiom Lumen
Poda LThK, VHL a glaubenszeugen.de spracoval Ján Sabol

Kategória: Východní svätci