Home Východní svätci Náš prepodobný otec Gerasim od Jordána (Svätý Jakub Pôstnik)

Náš prepodobný otec Gerasim od Jordána (Svätý Jakub Pôstnik)

by admin
0 comment

4. 3. Náš prepodobný otec Gerasim od Jordána

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „úctyhodný“.

Palestínsky pustovník Gerazim pochádzal z Lýkie, krajiny na juhozápadnom pobreží dnešného Turecka.

Spočiatku bol prívržencom monofyziticky zmýšľajúceho patriarchu Teodóza z Jeruzalema. Teda mylne zastával názor, že Ježiš Kristus nemal ľudskú, ale iba božskú prirodzenosť. Vďaka vplyvu svätého Eutymia Veľkého si Gerasim uvedomil svoj mylný postoj.

V Thebais navštívil niekoľko kláštorov, kým sa v čase vlády cisára Teodóza nedostal do Palestíny.

V blízkosti Jordánu, neďaleko od Jericha, založil veľkú lavru, pre 70 pustovníkov. Cyril zo Skytopolisu vytvoril pre lavru prísne pravidlá.

Popri svätom Sávovi bol Gerazim jeden z najvýznamnejších a vážených askétov svojej doby. V čase Chalcedónskeho koncilu v roku 451 o Gerazimovi vedel už celý kresťanský svet na Východe. Iba v sobotu a nedeľu prijímal varenú stravu, inak jedol iba chlieb, ovocie a pil čistú vodu. Každý z pustovníkov mal do soboty dokončiť ručnú prácu a kélie, ktoré pustovníci obývali, nesmeli zamykať. Každý, ak niečo potreboval, smel si to zobrať bez opýtania. Gerazim v čase 40-denného pôstu prijímal iba eucharistiu. Vraj mu prisluhoval lev, ktorému z tlamy vytiahol tŕň.

Prepodobný Gerazim od Jordána zomrel 5. marca 475.

 

 (Svätý Jakub Pôstnik)

Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená „druhorodený“.

Svätý Jakub Pôstnik žil ako pustovník neďaleko fenického mesta Porfýrion v 6. storočí. Ako uvádzajú synaxáre, 15 rokov prežil v jaskyni, kde sa učil mníšskym skutkom. Získal aj dar konať zázraky a uzdravovať.

Vraj raz, keď uzdravil pannu z duševnej choroby, zhrešil s ňou,  potom zavraždil a telo hodil do rieky. Jakub vraj potom veľmi sužovaný vinou blúdil po púšti, kým nestretol ďalšieho pustovníka. Ten mu poradil aby 10 rokov v úplnej samote jaskyne s hlasným plačom a na kolenách prosil Boha o odpustenie.  Hoci mu Boh potom udelil znova dar konať zázraky, jaskyňu až do smrti neopustil a aj  ho v nej pochovali.

 

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK, VHL, OCA, heiligenlexikon.de spracoval Ján Sabol

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava