Napísal 3. marca 2019

Svätí mučeníci Eutropios a jeho spoločníci Kleonik a Bazilisk

3.3. Svätí mučeníci Eutropios a jeho spoločníci Kleonik a Bazilisk

Mená dnešných svätcov majú grécky pôvod. Eutropios znamená „obratný“, Kleonik „slávny víťaz“ a Bazilisk „malý kráľ“.

Eutropios a jeho spoločníci Kleonik a Bazilisk pochádzali z Kapadócie. V čase prenasledovania cisára Maximiána a prefekta Asklepiada zomreli okolo roku 308 v pontskom meste Amasea ako mučeníci.

Životopisná legenda uvádza, že Eutropios, Kleonik a Bazilisk boli priatelia z  vojenskej služby, a príbuzní Teodora Tyróna.

Rímske martyrológium, ktoré ich spomína 3. marca, opisuje ich mučenícku smrť na kríži. Grécke miney zasa píšu, že Baziliska sťali.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK a VHL spracoval Ján Sabol

Kategória: Východní svätci