Home Rada hierarchov 7. riadne zasadanie Rady hierarchov

7. riadne zasadanie Rady hierarchov

by admin
0 comment

7. riadne zasadanie Rady hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

Vo štvrtok 21. októbra sa v Prešove stretli biskupi Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi na Slovensku na 7. riadnom zasadaní Rady hierarchov. Prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ, košický eparcha Milan Chautur CSsR a bratislavský eparcha Peter Rusnák prerokovali rôzne záležitosti súvisiace so životom Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.

Predseda Rady hierarchov vladyka Ján Babjak SJ oficiálne vymenoval nového sekretára tejto Rady, ktorým sa stal nový protosynkel Prešovskej archieparchie o. Mgr. Michal Onderko ml.

Hierarchovia sa znova venovali otázke prekladu Kódexu kánonov východných cirkví do slovenského jazyka, na ktorom pracuje komisia cirkevných právnikov.

Pripravený Základný dokument Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku – Gréckokatolíckej prešovskej metropolitnej cirkvi, o ktorom rokovali už aj na 5. riadnom zasadaní Rady hierarchov, budú ešte vladykovia pripomienkovať.

Ďalej sa zaoberali textom a formou liturgickej knihy Apoštolár, ktorá je už takmer pripravená na vydanie. Dohodli termín 3. metropolitnej púte kňazov Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, ktorá sa uskutoční 19. septembra 2011 v Bazilike minor v Ľutine.

Venovali sa aj viacerým iným bodom programu, napr. otázke spôsobu slávenia svätých liturgií, podávaniu Eucharistie deťom, pôstnej disciplíne, pastoračnej starostlivosti o miništrantov.

Otec arcibiskup a metropolita informoval spolubratov v biskupskej službe o tom, že emeritný pražský pomocný biskup Ján Eugen Kočiš začal bývať v Arcibiskupskej rezidencii v Prešove. Tiež o zrealizovanej rekonštrukcii budovy Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove, na ktorej boli inštalované nové okná a o zrealizovanej rekonštrukcii auly na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity.

Gréckokatolícku cirkev na Slovensku povýšil na metropolitnú cirkev sui iuris 30. januára 2008 Svätý Otec Benedikt XVI. V tejto súvislosti začala pôsobiť Rada hierarchov Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi na Slovensku, ktorá sa prvýkrát stretla 1. októbra 2008.

Zdroj: Ľubomír Petrík/www.grkatpo.sk

You may also like

Leave a Comment

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava