Home Východní svätci Svätý prepodobný mučeník Domécius (Svätá prepodobná mučenica Potamiana Divotvorkyňa, panna)

Svätý prepodobný mučeník Domécius (Svätá prepodobná mučenica Potamiana Divotvorkyňa, panna)

by admin
0 comment

7. 8. Svätý prepodobný mučeník Domécius

Meno dnešného svätca má grécky pôvod a znamená „ten, ktorý stavia“.

Domécius bol mníchom z Perzie. Žil za čias Konštantína Veľkého v kláštore mesta Nisibis, na vtedajších hraniciach medzi Perziou a Rímskou ríšou. Vraj ho pre závisť spolubratov vyhnali z kláštora. Tak odišiel do kláštora svätých Sergeja a Bakcha v arménskom Theodosiopolise (v súčasnosti turecké mesto Erzurum). Archimandrita Urbel ho dal vysvätiť za diakona. Urbel chcel, aby sa stal aj kňazom, no keď sa Domécius o tom dozvedel, utiekol severne od Nisibisu do hôr Kyros. Usadil sa tam na jednom vrchu a viedol prísny život. Pridávali sa k nemu aj ďalší učeníci.

Tam ho ukameňovali vojaci cisára Juliána Odpadlíka aj  s dvoma jeho učeníkmi.

Prepodobný mučeník Domécius zomrel v roku 363.

Kult k svätému Doméciovi je historicky overený od začiatku šiesteho storočia. Je rozšírený najmä v sýrskom meste Parthen pri Kyrrhos.

(Svätá prepodobná mučenica Potamiana Divotvorkyňa, panna)

Jej meno má grécky pôvod a znamená „riečna“.

Svätá Potamiana je mučenica z Alexandrie z čias Septima Severa. Bola žiačkou presláveného Origena. Podľa Euzébia z Cézarei vytrvalo bránila svoje panenstvo, na vieru obrátila vojaka Bazilidesa, ktorý ju viedol pred súd.

Spolu s jej matkou Marcelou ju upálili, keď na ne liali vriacu smolu. Ako uvádza životopisná legenda, tri dni po mučeníckej smrti sa vo sne zjavila vojakovi Bazilidesovi, ktorý čakal v cele na smrť. Palladios, ktorého príbeh je obohatený o ďalšie udalosti, datuje Potamianinu smrť do  obdobia vlády Maximina Daja.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK, BBKL spracoval Ján Sabol

You may also like

Leave a Comment

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava