Napísal 8. augusta 2021

Svätý Emilián Vyznávač, kyzický biskup. (Náš otec svätý Myron Divotvorca, krétsky biskup.)

8. 8. Svätý Emilián Vyznávač, kyzický biskup

Meno dnešného svätca má latinský pôvod a znamená „Horlivý“.

Svätý Emilián bol v čase obrazoboreckých sporov biskupom v Kyziku neďaleko Daradanel.

Vyznačoval sa nielen nábožnosťou, hlbokým poznaním a ďalšími pre biskupa typickými vlastnosťami, ale aj súcitom a  úprimným zľutúvaním sa nad núdznymi. S odvahou sa postavil proti obrazoborcom a nebál sa nazvať ich bludármi. Po obvinení pred obrazoboreckým cisárom Levom V. (813-820), znášal útrapy a napokon ho poslali do vyhnanstva, kde začiatkom deviateho storočia skonal. V dnešný deň ho pripomína aj rímske martyrológium.

 

(Náš otec svätý Myrón Divotvorca, krétsky biskup)

Gréckokatolícka cirkev nám dnes pripomína svätého krétskeho biskupa Myróna Divotvorcu. Meno dnešného svätca má grécky pôvod a znamená „voňavý olej“.

Svätý Myrón s prívlastkom Divotvorca sa narodil vznešeným rodičom na ostrove Kréta za vlády cisára Décia (249-251).

Ako uvádza životopisná legenda, bol ženatý a s manželkou spravoval poľnohospodárstvo. Zo svojho majetku štedro dával chudobným. Keď jedného dňa rozdával chudobným víno, šírila sa zo sudov príjemná vôňa a vzhľadom na objem sudov z nich vytekalo až príliš veľké množstvo vína. Inokedy vraj, zo suda vyberal zlato, ktoré rozdával blížnym. Dokonca vraj ani zlodejom sa z poľa nedarilo nič ukradnúť.

Neskôr ho ustanovili za biskupa v meste Knossus. Ako biskup vraj vykonal ešte viac zázrakov.

Krétsky biskup Myrón zomrel ako starec okolo roku 350.

 

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa VHL spracoval Ján Sabol

Kategória: Východní svätci