Napísal 18. októbra 2019

Aj deti v Trenčíne sa modlili posvätný ruženec

 
Pápežská nadácia ACN zorganizovala dnes akciu „Milión detí sa modlí ruženec“.  Aj v gréckokatolíckej Cirkevnej materskej škole bl. Tarzície v Trenčíne, ktorú vedú sestry služobnice, sa deti v dnešný deň v piatok 18. októbra 2019 modlili ruženec s „miliónom“ detí na celom svete. Spojili sa tak so všetkými ľuďmi v misiách a krajinách, kde je vojna.
Pane, obdaruj náš svet pokojom. Amen!
sr. Benjamína SSNPM
Kategória: Zo života eparchie