Napísal 11. októbra 2019

Archijerejská liturgia na otvorenie zasadania IUPAX Europe v Bratislave

Pri príležitosti otvorenia valného zhromaždenia Konferencie európskych komisií pre spravodlivosť a pokoj (Justice & Peace Europe), ktoré bude prebiehať v Bratislave od 11. do 14. októbra 2019, sa v našej Katedrále Povýšenia svätého Kríža slávila slávnostná archijerejská liturgia, ktorej predsedal vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha, ktorý v rámci Konferencie biskupov Slovenska zastáva funkciu predsedu Rady KBS Iustitia et Pax.

Okrem bratislavského eparchu liturgiu spolu slávili biskup írskej diecézy Down & Connor Mons. Noel Treanor – predseda Justice & Peace Europe, arcibiskup Stanislav Zvolenský – predseda KBS, biskup Jozef Haľko –  bratislavský pomocný biskup, viacerí kňazi a diakon.

Slávenie liturgie v cirkevno-slovanskom jazyku sa konalo v piatok, 11. októbra a spevom ju sprevádzal katedrálny zbor Kyrillomethodeon, pod vedením dirigenta Ladislava Sabolčáka.

Organizácia Justice & Peace Europe so sídlom v Bruseli združuje 31 národných komisií alebo rád Iustitia et Pax. Tie pôsobia pri príslušných biskupských konferenciách a usilujú sa o odstránenie chudoby, presadzovanie ľudských práv, mieru, zmierenia, ako aj o rozvoj a zachovanie stvorenia. Oficiálna webová stránka Justice & Peace Europe: http://www.juspax-eu.org/ .

Rada KBS Iustitia et Pax, ktorá je poradným orgánom Konferencie biskupov Slovenska, bude zároveň v týchto dňoch hostiteľkou medzinárodného workshopu pod názvom „Výzvy pre Solidaritu – Spoločný život v Európe po 30 rokoch od pádu železnej opony (Challenges for solidarity – Living together in Europe 30 years after the fall of the Iron Curtain).

-sg-

Kategória: Zo života eparchie