Home Zo života eparchie Animátorská škola pokračuje

Animátorská škola pokračuje

by Stano Gabor
0 comment

V prvý decembrový víkend sa v Králikoch neďaleko Banskej Bystrice uskutočnilo ďalšie víkendové stretnutie animátorskej školy Bratislavskej eparchie (AŠBAE). Piatkový večer bol venovaný téme talentov, zatiaľ čo sobota bola zameraná na prípravu ZET-ky (Zimného eparchiálneho tábora) a ďalších podujatí, kde mladí mohli uplatniť svoje poznatky a skúsenosti, ktoré nadobudli v priebehu predchádzajúcich stretnutí animátorskej školy. Prakticky si vyskúšali rôzne aktivity a program, ktorí pripravili. V modlitebnom programe popri božskej liturgii nechýbalo malé povečerie, večiereň aj denné hodinky. Spestrením víkendu bola aj vychádzka v peknom zimnom prostredí. V nedeľu stretnutie zavŕšila božská liturgia so spoločenstvom farnosti blaženého hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča v Banskej Bystrici.

Animátorská škola je určená pre mladých od 16 rokov, ktorí chcú hlbšie prežívať svoj vzťah s Bohom i cirkvou a chcú nielen prijímať, ale aj dávať. Učí mladých v tíme i samostatne organizovať a realizovať rôzne aktivity najmä pre mladých (stretká, tábory, workshopy, formačné dni a pod.).

Andrej Škoviera

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava