Napísal 29. apríla 2019

Prebieha Tretia eparchiálna púť do Svätej zeme

V stredu, 1. mája sa začala Tretia eparchiálna púť do Svätej zeme, ktorá potrvá do 8. mája. Päťdesiatpäť pútnikov vedených vladykom Petrom putuje po miestach, ktoré sú historicky späté so životom a pôsobením Ježiša Krista.

Pútnici navštívia baziliku Narodenia Ježiša Krista v Betleheme, Horu Blahoslavenstiev, Kafarnaum. Pri rieke Jordán si budú môcť obnoviť krstné sľuby a v Káne Galilejskej si zasa manželia obnovia manželské sľuby. Ďalej navštívia Baziliku Zvestovania v Nazarete, vystúpia na Horu Tábor, Haifu a kláštor Stella Maris. Púť vyvrcholí návštevou Jeruzalema, Betánie a Jericha. V program nebude chýbať odborný biblický výklad a každodenné slávenie sv. litrugie.

Prvá eparchiálna púť do Svätej zeme sa konala v januári 2010, druhá v r. apríli 2015. Púť organizačne zabezpečuje Cestovná kancelária Awertour. Sprevádzajme našich pútnikov modlitbou v tomto milostivom paschálnom čase.

-sg-

Kategória: Zo života eparchie