Napísal 10. mája 2019

Konala sa Tretia eparchiálna púť do Svätej zeme

V dňoch 1. až 8. mája prebiehala Tretia eparchiálna púť do Svätej zeme, ktorú odborným výkladom sprevádzal biblista o. Miroslav Labač, kňaz košickej eparchie. Päťdesiatpäť pútnikov vedených vladykom Petrom putovalo po miestach, ktoré sú historicky späté so životom a pôsobením Ježiša Krista. Podľa slov pútnikov, púť prebiehala v pokojnej a duchovnej atmosfére a zanechala v nich hlboký zážitok.

Pútnici navštívili mnohé významné biblické miesta, ako napr.: baziliku Narodenia Ježiša Krista v Betleheme, Horu Blahoslavenstiev, Kafarnaum. Pri rieke Jordán si obnovili krstné sľuby a v Káne Galilejskej si zasa manželia obnovili svoje manželské sľuby. Navštívili aj Baziliku Zvestovania v Nazarete, Horu Tábor, Haifu a kláštor Stella Maris, ako aj ďalšie miesta späté s Ježišovým pôsobením. Púť vyvrcholila návštevou Jeruzalema, Betánie a Jericha. V program nechýbal odborný biblický výklad a každodenné slávenie sv. liturgie.

Prvá eparchiálna púť do Svätej zeme sa konala v januári 2010, druhá v r. apríli 2015. Púť organizačne zabezpečila Cestovná kancelária Awertour v sprolupráci s bratislavskou eparchiou.

-sg-

Foto: Helena Vislocká – Po obnove krstných sľubov
Výber fotografií je vo Fotogalérii

Kategória: Zo života eparchie