Home archív pozvánok Bohoslužobný poriadok na Nový rok a sviatky Svätého Bohozjavenia

Bohoslužobný poriadok na Nový rok a sviatky Svätého Bohozjavenia

by Stano Gabor
0 comment

Bohoslužobný poriadok na Nový rok a sviatky Svätého Bohozjavenia

Pondelok, 1. januára 2024 – Obrezanie Pána, sv. Bazil Veľký 

Bohoslužobný poriadok ako v nedeľu

8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)

9:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)

10:30 Sv. liturgia (slovenská)

12:00 Sv. liturgia (slovenská)

17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská), následne: večiereň (slovenská)

 

Utorok, 2. januára 2024 –  Predsviatok Osvietenia

17:00 Sv. liturgia (slovenská)

 

Streda, 3. januára 2024 – Predsviatok Osvietenia

17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)

 

Štvrtok4. januára 2024 – Predsviatok Osvietenia

17:00 Sv. liturgia (slovenská)

 

Piatok, 5. januára 2024  Predvečer BOHOZJAVENIA (zdržanlivosť od mäsa a pôst)

7:00 Kráľovské hodinky

16:00 Sv. liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou (cirkevnoslovanská)

Následne: Veľké svätenie vody, Veľké povečerie s lítiou

 

Sobota, 6. januára 2024 –SVÄTÉ BOHOZJAVENIE

Bohoslužobný poriadok ako v nedeľu.

8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)

9:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská).

10:30 Sv. liturgia (slovenská)

12:00 Sv. liturgia (slovenská)

17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská), následne: večiereň (slovenská)

 

Nedeľa, 7. januára 2024 – Nedeľa po osvietení

Bohoslužobný poriadok ako v nedeľu.

8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)

9:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská).

10:30 Sv. liturgia (slovenská)

12:00 Sv. liturgia (slovenská)

17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská), následne: večiereň (slovenská)

 

Zdroj: Stauros 26/2023

 

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava