Home archív pozvánok Bohoslužobný program v katedrále – poprazdenstvo Kristovho narodenia 2022

Bohoslužobný program v katedrále – poprazdenstvo Kristovho narodenia 2022

by Stano Gabor
0 comment

Piatok, 23. decembra 2022 – Aliturgický deň

7:00 Kráľovské hodinky (prvá a tretia)
15:00 Začiatok vysluhovania sviatosti zmierenia
17:00 Kráľovské hodinky (šiesta a deviata)

Sobota, 24. decembra 2022 – Predvečer Narodenia Pána (Vilija)
8:00 Sv. liturgia
15:30 Večiereň
21:30 Veľké povečerie, lítia

NEDEĽA, 25. decembra 2022 NARODENIE podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa JEŽIŠA KRISTA

8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
→ následne: VIANOČNÁ SCÉNKA DETÍ (Dobrá novina)
10:30 Sv. liturgia (slovenská)
12:00 Sv. liturgia (slovenská)
17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská), následne: večiereň

Pondelok, 26. decembra 2022 – Zhromaždenie k Presvätej Bohorodičke (prikázaný sviatok)
8:00 h. Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 h. Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 h. Sv. Liturgia (slovenská)
12:00 Sv. liturgia (slovenská)
17:00 h. Večiereň

Utorok, 27. decembra 2022 – Posviatok Narodenia Ježiša Krista. Sv. prvomučeník, archidiakon Štefan

7:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
17:00 Sv. liturgia (slovenská)

Streda, 28. decembra 2022 – Posviatok Narodenia Ježiša Krista. Svätí 20 000 mučeníci upálení v Nikomédii
17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)

Štvrtok, 29. decembra 2022 – Posviatok Narodenia Ježiša Krista. Sväté deti, ktoré dal Herodes povraždiť v judejskom Betleheme, aby zabil Krista
17:00 Sv. liturgia (slovenská)

Piatok, 30. decembra  2021 – Posviatok Narodenia Ježiša Krista
17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)

Sobota, 31. decembra 2021 – Sobota po Kristovom narodení. Odovzdanie sviatku Narodenia Ježiša Krista
17:00 Sv. liturgia s poďakovaním za rok 2022 (slovenská), následne: veľká večiereň, agapé na záver roka 2022
 
Nedeľa, 1. januára 2023 – Nedeľa pred Osvietením. Obrezanie Pána, sv. Bazil Veľký
(Bohoslužobný poriadok ako v nedeľu)
8:00 h. Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 h. Svätá liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 h. Svätá liturgia (slovenská)
12:00 h. Svätá liturgia (slovenská)
17:00 h. Svätá liturgia (cirkevnoslovanská) a po nej Večiereň (slovenská)
 
Zdroj: Stauros 26/2022

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava