Home Zo života eparchie CHRISTOS RAŽDAJETSJA!

CHRISTOS RAŽDAJETSJA!

by Stano Gabor
0 comment

Pozdrav-christos-razhdaetsya

Christós raždájestja! – Slavite jeho!

Kristus sa rodí! – Oslavujme ho!

Ikona sviatku
Božie narodeniePravý význam Vianoc pekne vystihuje ikona Narodenia Pána. V jej strede je Kristus, ktorý leží v obdĺžnikovej kolíske v tvare truhličky v čiernej jaskyni. Jaskyňa znázorňuje temnotu, v ktorej bol svet; Kristus prišiel do tejto temnoty ako Slnko spravodlivosti. Jaskyňa je zároveň aj predobrazom hrobu, do ktorého bude Ježiš pochovaný po ukrižovaní. Okrem toho je Kristus uložený akoby v malej rakve a zabalený do plienok podobne ako mŕtvola. To všetko odkazuje na to, že Ježiš prišiel na svet nato, aby sa obetoval za nás. Niektorí tiež hovoria, že malá rakva odkazuje na košík, v ktorom sa Mojžiš zachránil z Nílu.

Jasle pre dobytok nám ukazujú, že Kristus sa ponížil (gr. kenosis, csl. istoščánije), a to až medzi zvieratá. Človek sa totiž hriechom ponížil na úroveň zvieraťa, preto Kristus sa takto znižuje k nemu – je položený medzi zvieratami. Vôl a osol v jaskyni odkazujú na Izaiášovo proroctvo (Iz 1, 3): „Vôl si pozná gazdu a osol jasle svojho pána; Izrael nepozná, môj ľud nepochopí.“

Bohorodička je často znázornená v polosede alebo sede, čo naznačuje, že rodila bez bolestí, nie je vyčerpaná z pôrodu.

Hore sú znázornení anjeli, niektorí zvestujú pastierom radostnú zvesť a iní sa klaňajú narodenému Božiemu Synovi. Niekedy majú anjeli na znak úcty zahalené ruky.

Mudrci-mágovia sú často na koňoch a na hlavách majú perzské čapičky. Traduje sa, že keď perzské vojská plienili Svätú zem, vtrhli aj do Chrámu Narodenia v Betleheme a uvideli na ikone týchto mudrcov s perzskými čiapkami, chrám nechali na pokoji. Títo mudrci-mágovia boli prví pohania, ktorí uverili v Krista (zatiaľ čo pastieri boli prví Židia, ktorí uverili v Ježiša).

Hviezda, ktorá ukazuje zhora na novonarodeného Božieho Syna má často tri lúče ako symbol presvätej Trojice. V súvislosti s hviezdou, ktorá poučila mágov o narodení Ježiša Krista, je zaujímavé poukázať aj na skutočnosť, že v staroveku si mnohí mysleli, že osud každého človeka je určený konšteláciou hviezdy, pri ktorej sa narodí. Ale keď sa narodil Kristus, tak aj hviezdy sa pohli a museli sa prispôsobiť  – jedna „zišla“ do Betlehema.

Zaujímavým výjavom na ikone Narodenia je postava Jozefa sediaceho v rohu ikony. Pri ňom je postava starca, ktorý sa s ním rozpráva. Podľa niektorých sedí Jozef v pochybnostiach a postava pri ňom je pokušiteľ. Na niektorých ikonách je dokonca Bohorodička otočená k Jozefovi a nie k Ježišovi, čo označuje, že Mária je vždy tam, kde sú problémy či pochybnosti vo viere, ona stále stojí pri nás.

Väčšina teológov je však proti výkladu, že muž zhovárajúci sa s Jozefom, je pokušiteľ. Skôr ide o proroka Izaiáša, ktorý prichádza k Jozefovi, ktorý ešte stále nerozumie tajomstvu. Izaiáš mu vysvetľuje, že teraz sa naplnilo jeho proroctvo o Panne, ktorá rodí syna Emanuela, čo znamená „S nami Boh“. (Iz 7,14n.)

 Spracoval Andrej Škoviera a Stanislav Gábor

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava