Napísal 15. apríla 2020

Bohoslužobný program v katedrále vo Svetlom týždni

Gréckokatolícka Katedrála Povýšenia svätého Kríža v Bratislave
Ul. 29. augusta 7 (pri Ondrejskom cintoríne)

Vzhľadom na pretrvávajúci zákaz verejných bohoslužieb Vás pozývame k sledovaniu bohoslužieb z nášho chrámu prostredníctvom internetového prenosu. Každý deň zostávame spojení prostredníctvom štandardného bohoslužobného programu.

Plynulé sledovanie je možné na odkaze:

https://www.youtube.com/channel/UC3TLgzsBUTGbCrD1R-u0QmA/live

resp.: https://www.logos.tv/bratislava-live

 

Svetlý Pondelok, 13. apríla 2020
prikázaný sviatok

8.00 Utiereň (cirkevnoslovanská)

9.00 Svätá liturgia, sprievod okolo chrámu (cirkevnoslovanská)

11.00 Svätá liturgia, sprievod okolo chrámu (slovenská)

17.00 Večiereň

 

Svetlý Utorok, 14. apríla 2020

6:30 Utiereň

7.00 Svätá liturgia (cirkevnoslovanská)

17.00 Svätá liturgia, paschálna večiereň (slovenská)

 

Svetlá Streda, 15. apríla 2020

6:30 Utiereň

7:00 Sv. liturgia (slovenská)

17:00 Sv. liturgia, paschálna večiereň (cirkevnoslovanská)

 

Svetlý Štvrtok, 16. apríla 2020

6:30 Utiereň

7:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)

17.00 Svätá liturgia, paschálna večiereň (slovenská)

 

Svetlý Piatok, 17. apríla 2020

6:30 Utiereň

7:00 Sv. liturgia (slovenská)

17:00 Sv. liturgia, paschálna večiereň (cirkevnoslovanská)

 

Svetlá Sobota, 18. apríla 2020

7:30 Utiereň

8:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)

17:00 Sv. liturgia, večiereň (slovenská)

 

Nedeľa Antipaschy – Nedeľa o Tomášovi, 19. apríla 2020

8.00 Utiereň (cirkevnoslovanská)

9.00 Svätá liturgia (cirkevnoslovanská)

10.30 Svätá liturgia (slovenská)

17.00 Večiereň (slovenská)

 

Zdroj: Stauros 7/ 2020