Napísal 23. apríla 2019

Bohoslužobný program v katedrále vo Svetlom týždni

Gréckokatolícka Katedrála Povýšenia svätého Kríža v Bratislave
Ul. 29. augusta 7 (pri Ondrejskom cintoríne)

22. apríla. Svetlý Pondelok
prikázaný sviatok
8.00 Utiereň (csl.)
9.00 Svätá liturgia, sprievod okolo chrámu (csl.)
11.00 Svätá liturgia, sprievod okolo chrámu (slov.)
17.00 Večiereň

23. apríla Svetlý Utorok. Svätý a slávny veľkomučeník, divotvorca a triumfátor Juraj
7.00 Svätá liturgia (cirkevnoslovanská)
17.00 Svätá liturgia, paschálna večiereň (slovenská)

24. apríla Svetlá Streda
17.00 Svätá liturgia, paschálna večiereň (cirkevnoslovanská)

25. apríla. Svetlý Štvrtok
17.00 Svätá liturgia, paschálna večiereň (slovenská)

26. apríla Svetlý Piatok
17.00 Svätá liturgia, paschálna večiereň (cirkevnoslovanská)

27. apríla Svetlá Sobota
17.00 Svätá liturgia, večiereň (slovenská)

28. apríla Nedeľa Antipaschy, Nedeľa o Tomášovi
8.00 Utiereň (csl.)
9.00 Svätá liturgia (csl.)
10.30 Svätá liturgia (slov.)
17.00 Večiereň (slovenská)