Napísal 20. apríla 2019

Paschálny pozdrav vladyku Petra

PASCHA 2019

CHRISTOS VOSKRESE!

Kristus smrťou zničil toho, ktorý vládol smrťou, čiže diabla,

a vyslobodil tých, ktorých celý život zotročoval strach pred smrťou.

Požehnanú Kristovu Paschu želá

vladyka Peter Rusnák
bratislavský eparcha

Kategória: Zo života eparchie