Napísal 6. apríla 2020

Bohoslužobný program v  katedrále na Paschu 2020 UP DATE

alt

03:00 Vsenoščnoje bdinije: čítanie Skutkov apoštolov

cca. 5:30/6:00 Voskresná utiereň

 

Gréckokatolícka Katedrála Povýšenia svätého Kríža v Bratislave
Ul. 29. augusta 7 (pri Ondrejskom cintoríne)

Vzhľadom na pretrvávajúci zákaz verejných bohoslužieb Vás pozývame k sledovaniu bohoslužieb z katedrálneho chrámu prostredníctvom internetového prenosu online cez TV LOGOS:

Link: https://www.logos.tv/bratislava-live

Resp. https://www.youtube.com/channel/UC3TLgzsBUTGbCrD1R-u0QmA/live   (YOU TUBE kanál)

Každý deň zostávame duchovne spojení prostredníctvom štanardného bohoslužobného programu.

 

Veľký týždeň, 5. – 13. apríla 2020

 

Kvetná nedeľa

8.00 h. Utiereň

9.00 h. Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)

10.30 h. Sv. liturgia (slovenská)

17.00 h. Večiereň (slovenská)

 

Veľký Pondelok, 6. apríla 2020

17.00 h.: Služba vopred premenených darov ( cirkevnoslovanská)

 

Veľký Utorok, 7. apríla 2020

17.00 h.: Liturgia vopred premenených ( slovenská )

 

Veľká Streda, 8. apríla 2020

11:00 h. Pohreb zosnulého Štefana Mihaloviča (1923 – 2020)

17.00 h.: Liturgia vopred premenených darov ( csl. cirkevnoslovanská)

 

Veľký Štvrtok, 9. apríla 2020

17:00 h.: Sv. liturgia Bazila Veľkého s večierňou

24:00 Sväté strasti

Prvá sa týka Sv. strastí. Mali byť pôvodne dnes po sv. liturgii, ale začnú sa až dnes o polnoci. (časová investícia: cca. 2 hod.)
Druhá sa týka nedele PaschyO 3.00 hod. ráno sa začneme modliť polnočnicu s čítaním celých Skutkov svätých apoštolov. (časová investícia: cca. 2,5 hod.)

Veľký Piatok, 10. apríla 2020

prísny pôst, prikázaný sviatok

8.00 Kráľovské hodinky (slov. – csl. slovensky a cirkevnoslovansky)

16.00 Večiereň s uložením plaštenice

 

Veľká Sobota, 11. apríla 2020

8.00 h. Jeruzalemská nadhrobná utiereň (slov.)

16.00 h. Sv. liturgia Bazila Veľkého s večierňou (slov. – csl. cirkevnoslovanská)

 

Nedeľa PASCHY, 12. apríla 2020

O 3.00 hod. ráno sa začneme modliť polnočnicu s čítaním celých Skutkov svätých apoštolov (trvanie: cca. 2,5 – 3.00 hod.

a potom Utiereň Vzkriesenia (cca. o 6.00)

9.00 h. Sv. liturgia (csl. cirkevnoslovanská)

10.30 h. Sv. liturgia (slovenská)

17.00 h. Paschálna večiereň

 

Svetlý Pondelok, 13. apríla 2020

8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)

9:00 Svätá liturgia (cirkevnoslovanská)

10:30 Svätá liturgia (slovenská)

17:00 Večiereň

 

Všetky bohoslužby sú vysielané (formou streamingu) v priamom prenose.

 

Zdroj: Stauros  7/2020