Home archív pozvánok Bohoslužobný program v katedrále vo Veľkom týždni a na Paschu 2021

Bohoslužobný program v katedrále vo Veľkom týždni a na Paschu 2021

by Stano Gabor
0 comment

Gréckokatolícka Katedrála Povýšenia svätého Kríža v Bratislave
Ul. 29. augusta 7 (pri Ondrejskom cintoríne)

Vzhľadom na pretrvávajúci zákaz verejných bohoslužieb Vás pozývame k sledovaniu bohoslužieb z katedrálneho chrámu prostredníctvom internetového prenosu online cez TV LOGOS:

Link: https://www.logos.tv/bratislava-live

Resp. https://www.youtube.com/channel/UC3TLgzsBUTGbCrD1R-u0QmA/live   (YOU TUBE kanál)

Každý deň zostávame duchovne spojení prostredníctvom štandardného bohoslužobného programu.

 

Veľký týždeň, 28. marca – 4. apríla 2021

Kvetná nedeľa, 28. marca 2021

8.00 h. Utiereň
9.00 h. Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
10.30 h. Sv. liturgia (slovenská)
17.00 h. Večiereň (slovenská)

( Posvätenie vetvičiek Kvetnej nedele bez kňaza )

 

Veľký Pondelok, 29. marca 2021
17.00 h.: Služba vopred premenených darov ( cirkevnoslovanská)

 

Veľký Utorok, 30. marca 2021
17.00 h.: Liturgia vopred premenených darov ( slovenská )

 

Veľká Streda, 31. marca 2021
17.00 h.: Liturgia vopred premenených darov (cirkevnoslovanská)

 

Veľký Štvrtok, 1. apríla 2021
17:00 h.: Sv. liturgia Bazila Veľkého s večierňou

 

Veľký Piatok, 2. apríla 2021

prísny pôst, prikázaný sviatok

6:00 Sväté strasti
9.00 Kráľovské hodinky (slov. – csl. slovensky a cirkevnoslovansky)

16.00 Večiereň s uložením plaštenice

( Uctenie plaščanice bez kňaza )

 

Veľká Sobota, 3. apríla 2021

8.00 h. Jeruzalemská nadhrobná utiereň (slov.)

16.00 h. Sv. liturgia Bazila Veľkého s večierňou (slovenská / cirkevnoslovanská)

 

Nedeľa PASCHY, 4. apríla 2021

O Polnoci (0.00 hod.) Nadhrobná polnočnica s čítaním celých Skutkov svätých apoštolov (trvanie: cca. 3,5 hod.

6.00 Veľká Utiereň Vzkriesenia

9.00 h. Sv. liturgia (csl. cirkevnoslovanská)
10.30 h. Sv. liturgia (slovenská)

( Posvätenie paschálnych pokrmov bez kňaza )

17.00 h. Veľká paschálna večiereň

 

Svetlý Pondelok, 5. apríla 2021

8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Svätá liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Svätá liturgia (slovenská)
17:00 Večiereň

Všetky bohoslužby sú vysielané (formou streamingu) v priamom prenose.

Zdroj: Stauros  6/2021

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava