Home Zo života eparchie V Prešove oslávili desiate výročie blahorečenia Pavla Gojdiča

V Prešove oslávili desiate výročie blahorečenia Pavla Gojdiča

by admin
0 comment

altPrešov, 5. novembra (TK KBS) – Gréckokatolícki veriaci si v piatok 4. novembra v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove pripomenuli desiate výročie blahorečenia prešovského biskupa mučeníka Pavla Petra Gojdiča OSBM. Biskupa vyhlásil za blahoslaveného 4. novembra 2001 v Ríme bl. Ján Pavol II., ktorý vtedy beatifikoval aj gréckokatolíckeho rehoľného kňaza Metoda Dominika Trčku CSsR. Spomienková slávnosť začala celodennou eucharistickou adoráciou a eucharistickou pobožnosťou. Práve o blahoslavenom Pavlovi Petrovi Gojdičovi je známe, že bol veľkým ctiteľom Najsvätejšej Eucharistie a šíril eucharistickú úctu medzi gréckokatolíckymi veriacimi. 

Pred svätou liturgiou bohoslovci Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove obrazom i slovom priblížili život a dielo nebeského patróna ich seminára. Slávnostnej svätej liturgii predsedal protosynkel Prešovskej archieparchie Michal Onderko a v homílii sa Božiemu ľudu prihovoril emeritný pomocný pražský biskup Ján Eugen Kočiš, ktorý vo vzťahu k blahoslavenému povedal: „Stretol som sa s ním! Bol mojím biskupom! Pri poslednej verejnej svätej liturgii, ktorú mu eštebáci, ktorí ho neprestajne strážili, dovolili sláviť v nedeľu Paschy v prešovskej katedrále s podmienkou, že bude mať pokrokovú kázeň, som mu asistoval ako bohoslovec. Vystúpil vtedy na kazateľnicu a povedal, že Cirkev je nositeľkou pokroku, lebo veriť v Boha je najväčší pokrok. Môžu nám všetko zobrať, ale nemôžu nám vziať vieru! Čo by nám povedal bl. Pavel Peter, keby nám teraz kázal? Opäť by nás pozval k viere. Berme slová nášho blahoslaveného vážne.“ Otec biskup Ján Eugen pokračoval tým, že bol za kňaza tajne vysvätený práve so súhlasom biskupa Gojdiča, ktorý bol už v tom čase internovaný.

Po svätej liturgii mnohí veriaci využili možnosť zhliadnuť hodnotné divadelné predstavenie o bl. P. P. Gojdičovi, ktoré pripravili stredoškoláci a vysokoškoláci z Gréckokatolíckeho mládežníckeho pastoračného centra v Prešove a gréckokatolícki bohoslovci. Dramaticky vystihli na jednej strane skutočnosť, že vladyka Gojdič bol politickým väzňom a mučeníkom neľudského komunistického režimu, ale na druhej starne aj skutočnosť, že bol biskupom zlatého srdca, čo sa prejavilo aj tým, že počas vojny nezištne zachraňoval Židov, či pomáhal utečencom, ktorí unikali pred tyraniou Stalina v bývalom Sovietskom zväze. 

Veriaci tak v prešovskej katedrále prežili pekný večer. V jeho hlbokej duchovnej atmosfére bolo možné vnímať živú prítomnosť blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča OSBM, ktorého telesné ostatky sú k verejnej úcte vystavené práve v tejto katedrále.

Prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ, košický eparcha Milan Chautur CSsR a bratislavský eparcha Peter Rusnák si toto výročie duchovne pripomenuli v Oradei v Rumunsku, kde sú účastní na stretnutí gréckokatolíckych biskupov Európy.

Pavel Peter Gojdič OSBM (bazilián) bol blahorečený 4. novembra 2001 v Ríme bl. Jánom Pavlom II. ako prvý novodobý svätec z našej krajiny. Narodil sa 17. júla 1888 v Ruských Pekľanoch v okrese Prešov v rodine gréckokatolíckeho kňaza. Vysvätený za biskupa bol v Bazilike sv. Klementa v Ríme 25. marca 1927. Do roku 1960 bol prešovským gréckokatolíckym biskupom. V rokoch 1950 až 1960 bol však za svoju vernosť Bohu, Cirkvi, Svätému Otcovi a svojmu svedomiu väznený a mučený. Odsúdený bol na doživotie. Zomrel 17. júla 1960 vo väzení v Leopoldove. 27. januára 2008 mu bol in memoriam udelený titul Spravodlivý medzi národmi za záchranu židovských spoluobčanov počas holokaustu.

Zdroj: ABUPO/Ľubomír Petrík

You may also like

Leave a Comment

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava