Home Liturgický kalendár - 2011 Šiesty týždeň Štyridsiatnice

Šiesty týždeň Štyridsiatnice

by admin
0 comment
Počas tohto týždňa prechádzame od kánonu Lazára, žobráka, s ktorým boháč zle zaobchádzal a nasledujeme Krista na jeho ceste do Betánie, kde vzkriesi Lazara, svojho priateľa, čím prisľubuje vzkriesenie pre všetkých. V piatok sa končí Štyridsiatnica (Veľký pôst) a začíname Pôst Veľkého a Svätého týždňa. Na večierni čítame príbeh o Jozefovi a jeho bratoch. Jozef je predobrazom Ježiša – Mesiáša, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych.

Pondelok, 11. apríl 2011

Pondelok šiesteho týždňa Veľkého pôstu – 36. deň Štyridsiatnice. Svätý hieromučeník Antipas, biskup ázijského Pergama.

Toto je plne aliturgický deň.

Šiesta hodinka. Parémia: Iz 48,17 – 49,4 = z daného dňa.
Večiereň. Parémie:  Gn 27, 1 – 41a;   Prís 19, 16 – 25 = obidve z daného dňa.

 

Utorok, 12. apríl 2011

Utorok šiesteho týždňa Veľkého pôstu – 37. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec a vyznávač Bazil, parijský biskup.

Toto je plne aliturgický deň.

Šiesta hodinka. Parémia:  Iz 49, 6e – 10c = z daného dňa.
Večiereň. Parémie:  Gn 31, 3 – 16;  Prís 21, 3 – 21 = obidve z daného dňa.

 

Streda, 13. apríl 2011

Streda šiesteho týždňa Veľkého pôstu – 38. deň Štyridsiatnice. Svätý hieromučeník Artemón a spoločníci.

Toto je čiastočne aliturgický deň.

Šiesta hodinka. Parémia: Iz 58, 1 – 11 = z daného dňa.
Liturgia vopred posvätených darov:  Gn 43, 26–31. 45, 1–16;   Prís 21,23 – 22,4 = obidve z daného dňa.

 

Štvrtok, 14. apríl 2011

Štvrtok šiesteho týždňa Veľkého pôstu – 39. deň Štyridsiatnice. Náš otec svätý Martin Vyznávač, rímsky pápež. Svätí novozjavení mučeníci Anton, Ján a Eustatios.

Toto je plne aliturgický deň.

Šiesta hodinka. Parémia: Iz 65, 8 – 16b = z daného dňa.
Večiereň. Parémie: Gn 46, 1 – 7;   Prís 23,15 – 24,5 = obidve z daného dňa.

 

Piatok, 15. apríl 2011

Piatok šiesteho týždňa Veľkého pôstu – 40. deň Štyridsiatnice. Svätí apoštoli Aristarch, Pudent a Trofim.

Toto je čiastočne aliturgický deň.

Šieta hodinka. Parémia: Iz 66, 10 – 24 = z daného dňa.
Liturgia vopred posvätených darov: Parémie:  Gn 49,33 – 50,26;   Prís 31, 8 – 31 = obidve z daného dňa.

 

Sobota, 16. apríl 2011

SOBOTA SVÄTÉHO A SPRAVODLIVÉHO LAZÁRA.

Liturgia sv. Jána Zlatoústeho. Apoštol: 333. začalo od polovice (Hebr 12,28 – 13,8) = z Lazárovej soboty.
Evanjelium: Jn 39. začalo (11, 1 – 45) = z Lazárovej soboty.
Večiereň. Parémie:  Gn 49, 1–2. 8–12;   Sof 3, 14 – 19;   Zach 9, 9 – 15a = všetky tri z Kvetnej nedele.

 

Nedeľa, 17. apríl 2011

KVETNÁ NEDEĽA.

Utiereň. Evanjelium: Mt 83. začalo (21, 1–11. 15–17) = z Kvetnej nedele.
Liturgia sv. Jána Zlatoústeho. Apoštol: 247. začalo (Flp 4, 4 – 9) = z Kvetnej nedele.
Evanjelium: Jn 41. začalo (12, 1 – 18) = z Kvetnej nedele.

Spracoval: o. Marcel Gajdoš.

 

 

You may also like

Leave a Comment

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava