Napísal 25. decembra 2019

Jasličková v katedrále

Na sviatok Narodenia Pána sa predstavili deti z farnosti pri Katedrále Povýšenia sv. Kríža krátkou vianočnou scénkou. Touto aktivitou sa zapojili do koledovania Dobrej noviny, ktorá pomáha chudobných deťom na africkom kontinente.

Témou tohtoročného 25. ročníka je „Buďme požehnaní(m)“ a  výťažok z koledovania je určený pre katolícku diecézu Lodwar, ktorá sa nachádza na severe Kene. Svojimi rozmanitými pastoračnými a rozvojovými programami sa stará o dušu aj telo obyvateľov Turkany. Výťažok z myrovania po sv. liturgiách bude zaslaný do zbierky Dobrej noviny.

Jasličkovú pobožnosť svojou účasťou poctil aj apoštolský nuncius v SR Mons. Giacomo Guido Ottonello, ktorý následne s vladykom Petrom slávil archijerejskú liturgiu, počas ktorej nuncius predniesol homíliu v slovenčine.

 

Kategória: Zo života eparchie