Napísal 20. júna 2020

Jedenásta eparchiálna púť do Šaštína – up date

Za daždivého počasia a pri dodržaní opatrení hlavného hygienika sa v sobotu, 20. júna 2020 konala v šaštínskej bazilike Sedembolestnej Panny Márie Jedenásta púť bratislavskej eparchie. Táto eparchiálna púť sa tradične koná v deň sviatku Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky, ktorý sa vo východnom obrade slávi v sobotu po sviatku Ježiša Krista milujúceho ľudí (slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v latinskom obrade). Púť sa niesla v duchu poďakovania presvätej Bohorodičke za ochranu počas pandémie.

Program v bazilike sa začal modlitbou Akatistu k presvätej Bohorodičke, ktorý viedol o. Rastislav Čižik z Bratislavy. Archijerejskej liturgii pri hlavnom oltári baziliky predsedal bratislavský eparcha vladyka Peter Rusnák spolu s kňazmi našej eparchie. Prítomní boli aj niekoľkí gréckokatolícki kňazi z vojenského ordinariátu. Diakonizoval Michal Vadrna, diakon bratislavskej eparchie, kantoroval Mikuláš Seman.

Z homílie

Vo svojej homílii sa biskup Rusnák zamýšľal na osobou Panny Márie označovanej ako „spolutrpiaca Bohorodička“. Ako uviedol, Mária je tá, ktorá Ježiša sprevádzala vo všetkom až do tej miery, že spolu s ním aj trpela. A hoci Bohorodička netrpela s Ježišom Kristom v tom zmysle, žeby bola bičovaná, žeby mala ruky a nohy pribité na kríž, žeby bola tŕním korunovaná, žeby ju bili po tvári, žeby na ňu pľuli, a predsa ju nazývame Spolutrpiacou. Prečo? Lebo nemôžeme porovnávať utrpenie, ale môžeme tomu druhému pomôcť láskou. A tam je skrytý háčik, to tajomstvo spolupatričnosti k tomu druhému.

„Milovať toho druhého aj v jeho utrpení, v jeho ťažkosti. A toto je to, čo Panna Mária robila s Ježišom Kristom „spoločne“ . Lebo tak ako Ježiš Kristus je sám v sebe stelesnením Božej lásky, Panna Mária plná milosti a plná Ducha Svätého naplnila ten najkrajší obraz človeka, ktorý sa vie v láske stotožniť s každým z nás. […] Mária ukazuje lásku k človekovi, práve k hriešnemu človekovi, k človekovi, ktorý trpí, lebo ona vie pochopiť, čo to je byť odlúčený od jej syna, Ježiša Krista. Aké to musí byť strašné utrpenie a strašná bolesť. Hoci hriech vyzerá navonok príťažlivý, lákavý a sladký, potom v ústach človekovi zhorkne a prináša mu len smrť. A smrť je strašné utrpenie pre človeka.“

„Aby človek, takpovediac, z lásky trpel, na to potrebuje mať tú lásku, ktorú mal Ježiš Kristus. Toto je tá láska, ktorá súcití s každým človekom, ktorá súcití najmä s hriešnikom a ktorá oslobodzuje, lieči, zachraňuje. A určite sa zhodneme na tom, že Panna Mária bola prvá najlepšia kresťanka, teda učeníčka, alebo žiačka svojho Božského Syna a túto jeho lásku preniesla do praxe.“

Po eucharistickom slávení pútnici zaspievali pred sochou Sedembolestnej niekoľko mariánskych piesní a odobrali sa do priestorov kláštora otcov pavlínov, kde sa telesne posilnili pri spoločnom agapé. Aj keď sa na slávnosti zúčastnilo menej pútnikov ako po minulé roky, odnášali si zo Šaštína hlboký duchovný zážitok.

Liturgická poznámka. Na sviatok Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky si gréckokatolícki veriaci uctievajú bolesti a muky, ktoré Presvätá Bohorodička pretrpela pod krížom, na ktorom zomrel jej Syn a Spasiteľ Ježiš Kristus. Tento sviatok je pohyblivý a pripadá na sobotu po sviatku Najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, milujúceho ľudí (v latinskom obrade – Najsvätejšie Srdce Ježišovo). Od roku 2009 veriaci z Bratislavskej eparchie každoročne putujú v na tento sviatok do Národnej baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Minulý rok (2019) sa púť nekonala, nakoľko tento pohyblivý sviatok pripadol na slávnosť najvyšších apoštolov sv. Petra a Pavla.

Fotografie z púte sú vo fotogalérii.

-sg-

Kategória: Zo života eparchie