LET-ka 2022

by Stano Gabor
0 comment

Už po dvanásty krát usporiadala Bratislavská eparchia Letný eparchiálny tábor (LET) s evanjelizačným zameraním pre deti a mládež zo svojich farností. V rámci spoznávania našej eparchie sme sa tentoraz vybrali do farnosti Prievidza, konkrétne do zariadenia Škola v prírode Kľačno, kde počas posledného týždňa letných prázdnin tábor prebiehal. Podobne ako v minulosti, aj pre tento ročník bola zvolená hlavná téma, a to starozákonný biblický citát: „Buďte svätí, lebo ja, Pán, váš Boh, som svätý!“ (Lv 19, 2).

Počas piatich dní sa animátori pod vedením Mariany Janočkovej snažili priblížiť tému svätosti účastníkom tábora, ktorých bolo takmer osemdesiat. Letný tábor duchovne sprevádzali viacerí kňazi, podporovaní svojimi rodinami: iniciátor myšlienky, o. Igor Cingeľ z Trenčína, o. Rastislav Čižik, farár najviac zastúpenej bratislavskej farnosti, a tiež tohtoročný novokňaz o. Michal Janočko z Telgártu. Nad celým priebehom bdel svojou otcovskou prítomnosťou vladyka Peter Rusnák.

V každodennom programe nechýbala modlitba, svätá liturgia a katechéza, ktorú následne animátori rozvíjali v menších skupinkách. Program zahŕňal aj športové hry a aktivity. Pre tých odvážnejších bola určená obľúbená „nočná hra“. Záver tábora patril oceňovaniu šikovnosti všetkých detí v súťažiach, ale bodovaný bol aj poriadok (či neporiadok) na izbách. Máme nádej, že deti si z tábora okrem zážitkov, cien či tematických tričiek odniesli najmä duchovné posolstvo, ktoré chcelo byť srdcom celého tábora: srdce naplnené Božou láskou.

Text: o. Rastislav Čižik
Foto: Táňa Čižiková

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava