Home archív pozvánok Pozvánka na odpustovú slávnosť v katedrále

Pozvánka na odpustovú slávnosť v katedrále

by Stano Gabor
0 comment

Bratislavská eparchia pozýva na eparchiálnu odpustovú slávnosť pri príležitosti sviatku Povýšenia úctyhodného a životodarného kríža, ktorému je zasvätený katedrálny chrám i farnosť pôsobiaca pri katedrále. Odpust sa bude konať v nedeľu 18. septembra 2022. Po sv. liturgiách bude agapé pre všetkých veriacich.

V stredu, 14. septembra 2022, na chrámový sviatok Povýšenia úctyhodného a životodarného Kríža nad celým svetom bude o 17.00 hod. sláviť archijerejskú liturgiu bratislavský eparcha, vladyka Peter Rusnák.

V predvečer  sviatku, v utorok 13. septembra sa v katedrále bude sláviť veľká večiereň spolu s utierňou, teda tzv. celonočné bdenie. Začiatok cca. o 18.00 hod (po sv. liturgii). V deň sviatku budú dve sv. liturgie, o 7:00 hod. v slovenskom a večer o 17:00 hod. v cirkevnoslovanskom jazyku.

Pripomíname, že tento sviatok je spojený so zdržanlivosťou od mäsa.

Program odpustovej slávnosti (nedeľa 18. 9.)

8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)

9:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)

10:30 Sv. liturgia (slovenská)
Hlavný slúžiteľ a kazateľ: o. Cyril Jančišin, náboženský redaktor TV LUX

Sv. liturgia o 12:00 h. nebude!

Ikona s relikviami svätého Kríža Pánovho
Počas odpustovej slávnosti budú v strede chrámu vystavené k verejnej úcte aj pravé relikvie sv. Kríža. Sú  vložené v spodnej časti dreveného rámu ručne písanej ikony Ukrižovania Nášho Pána Ježiša Krista.

Ikona bola predstavená počas odpustovej slávnosti Sviatku Povýšenia úctyhodného a životodarného Kríža nad celým svetom v septembri r. 2008. K verejnej úcte býva vystavená každý rok na chrámový sviatok (14. septembra) ako aj počas svätej štyridsiatnice na krížupoklonnú nedeľu.

Tvojmu krížu klaniame sa, Vládca, a tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme!

Zdroj: Stauros 18/2022

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava