Napísal 3. apríla 2019

Milan Stipić vymenovaný za apoštolského administrátora eparchie Križevci

Ako informovala Svätá Stolica 18. marca t.r., pápež František prijal zrieknutie sa úradu biskupa križevackej eparchie pre veriacich byzantského obradu (Chorvátsko) J.E. Mons. Nikola Kekića, predloženého podľa kán. 210 § 1 CCEO (z dôvodu dosiahnutia kánonického veku 75 rokov). Svätý Otec zároveň vymenoval apoštolského administrátora sede vacante tejto eparchie, v osobe kňaza Milana Stipića, farára farnosti Premenenia Pána v meste Jastrebarsko.

Životopis Milana Stipića

Protojerej Milan Stipić sa narodil v Bosanskom Novom (Bosna a Hercegovina) 28. decembra 1978. Po ukončení základnej školy vstúpil do malého seminára v Záhrebe. Od r. 1997 pokračoval vo formácii v Kňazskom gréckokatolíckom seminári v Záhrebe a študoval na tamojšej Fakulte katolíckej teológie.

18. októbra 2003 bol vysvätený vladykom kyr Slavomírom Miklovšom za kňaza pre križevackú eparchiu.

Ako farár pôsobil vo farnostiach Kašt (do 2009) a Radatovići (do 2012) pre žumberaských gréckokatolíkov. V roku 2007 mu bol udelený titul protojerej a bola mu zverená pastorácia gréckokatolíkov v Dalmácii. V r. 2012 mu bola zverená novozriadená gréckokatolícka farnosť  a pastoračné centrum Premenenia Pána v meste Jastrebarsko.

Okrem chorvátskeho ovláda aj ruský a ukrajinský jazyk.

Uvedenie do úradu nového apoštolského administrátora Mons. Milana Stipića sa bude konať na Lazarovu sobotu, 13. apríla t.r. o 10:30 h. v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Križevciach.

Viac info na stránke eparchie: http://www.krizevacka-eparhija.com/

Zdroj: Vatikán /  Križevacká eparchia

Kategória: Zo života Cirkvi