Napísal 8. apríla 2019

Pozvánka na stretnutie mládeže s vladykom Petrom v Marianke

Bratislavská eparchia pozýva na Stretnutie mládeže s vladykom Petrom, ktoré sa bude tohto roku konať v Marianke, mariánskom pútnickom mieste neďaleko Bratislavy. Stretnutie sa koná na Lazarovu sobotu, 13. apríla 2019 o 14:00 h.

Stretnutie sa koná pri príležitosti 34. svetového dňa mládeže, ktorý sa slávi na eparchiálnej (diecéznej) úrovni a jeho témou sú slová Panny Márie, ktorými odpovedala anjelovi pri zvestovaní: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“ (Lk 1,38).

Stretnutie vladyku Petra Rusnáka s mládežou

Sobota, 13. apríla 2019 (Lazarova sobota)
Marianka (pútnické miesto pri Bratislave)

14:00 h. Modlitba krížovej cesty v areáli pútnického miesta Marianka

po nej nasleduje Katechéza vladyku Petra v priestoroch Pútnickeho domu pri Bazilike Narodenia Panny Márie

Agapé

Stano Gabor