Home Východní svätci Náš svätý otec Silvester, rímsky pápež

Náš svätý otec Silvester, rímsky pápež

by admin
0 comment

 

Meno Silvester má latinský pôvod a znamená „lesný muž“.
Podľa legendy bol Silvester vyznávačom z obdobia Diokleciánovho prenasledovania, čo naznačujú aj iné indície.
V roku 314 sa Silvester stal nástupcom svätého Melchiada na rímskom biskupskom stolci. Nezúčastnil sa synody v Arles, no o jej záveroch sa dozvedel úctivému listu, ktorý mu zaslali účastníci.
Na koncile v Nicei ho v roku 325 zastupovali dvaja presbyteri. Inak jeho meno nevystupuje na rozhodnutiach, ktoré inicioval Konštantín Veľký, o daroch majetkov, financií, či budov pre Cirkev. Tieto dary, medzi ktoré patrí aj chrám svätého Petra, taktiež podporili Rímsku cirkev.
Silvester mal rozhodujúci vplyv pri vytváraní primátu rímskeho biskupa.
Až od 5. storočia legenda nesprávne spájala Silvestra s obrátením a krstom Konštantína Veľkého. Príbeh legendy použil falšovateľ takzvaného „Konštantínovho darovania“, listiny, ktorá mala zaručovať pápežom nadvládu nad Rímom a celou Západorímskou ríšou.
Takisto falošná je aj listina „Constitutum Silvestri“ o právach a povinnostiach klerikov.
Svätý Silverster, rímsky pápež zomrel v roku 335.

 

You may also like

Leave a Comment

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava