Home Liturgický kalendár - 2011 Predsviatok Osvietenia (Bohozjavenia)

Predsviatok Osvietenia (Bohozjavenia)

by admin
0 comment

Pondelok, 3. januára 2011

Predsviatok Osvietenia. Svätého proroka Malachiáša. Svätého mučeníka Gordia.

Božská liturgia. Apoštol: 59. začalo (1 Pt 2,21b – 3,9) = radové čítanie, prípadne aj 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10) = svätému Gordiovi.
Evanjelium: Mk 54. začalo (12, 13 – 17) = radové čítanie, prípadne aj Mt 36. začalo (10, 16 – 22) = svätému Gordiovi.

 

Utorok, 4. januára 2011

Predsviatok Osvietenia. Zbor svätých sedemdesiatich apoštolov. Nášho prepodobného otca Teoktista, igumena zo sicílskeho Kukuma.

Božská liturgia. Apoštol: 60. začalo (1 Pt 3, 10 – 22) = radové čítanie, prípadne aj 96. začalo (Rim 8, 3 – 14) = svätým apoštolom.
Evanjelium: Mk 55. začalo (12, 18 – 27) = radové čítanie, prípadne aj Lk 50. začalo (10, 1 – 15) = svätým apoštolom.

 

Streda, 5. januára 2011

Predsviatok Osvietenia. Svätých mučeníkov Teopempta a Teónasa. Prepodobnej Synkletiky.

Prísny pôst.
Kráľovské hodinky. Parémie:
na 1. hodinke: Iz 35, 1 – 10.
na 3. hodinke: Iz 1, 16 – 20.
na 6. hodinke: Iz 12, 3 – 6.
na 9. hodinke: Iz 49, 8 – 15.

Apoštol:
na 1. hodinke: 33. začalo (Sk 13, 25 – 33a),
na 3. hodinke: 42. začalo (Sk 19, 1 – 8),
na 6. hodinke: 91. začalo (Rim 6, 3b – 11),
na 9. hodinke: 302. začalo (Tít 2, 11–14. 3, 4–7).

Evanjelium:
na 1. hodinke: Mt 5. začalo (3, 1 – 11),
na 3. hodinke: Mk 1. začalo (1, 1 – 8),
na 6. hodinke: Mk 2. začalo (1, 9 – 15),
na 9. hodinke: Mt 6. začalo (3, 13 – 17).

Večiereň s liturgiou Bazila Veľkého: Parémie: Gn 1, 1 – 13;   Ex 14, 15-18. 21-23. 27-29;   Ex 15,22 – 16,1;   Joz 3, 7-8. 15-17;   4 Kr 2, 6 – 14;   4 Kr 5, 9 – 14;   Iz 1, 16 – 20;   Gn 32, 2b – 11;   Ex 2, 5 – 10;   Sdc 6, 36 – 40;   3 Kr 18, 30 – 39;   4 Kr 2, 19 – 22;   Iz 49, 8 – 15.
Apoštol na večierni s liturgiou Bazila Veľkého: 143. začalo (1 Kor 9, 19 – 27).
Evanjelium na večierni s liturgiou Bazila Veľkého: Lk 9. začalo (3, 1 – 18).

Veľké (jordánske) svätenie vody. Parémie: Iz 35, 1 – 10;   Iz 55, 1 – 13;   Iz 12, 3 – 6.
Apoštol
: 143. začalo od polovice (1 Kor 10, 1 – 4).
Evanjelium
: Mk 2. začalo (1, 9 – 11).

Veľké povečerie s lítiou.

 

Štvrtok, 6. januára 2011

SVÄTÉ BOHOZJAVENIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA – veľký a prikázaný sviatok.

Utiereň. Evanjelium: Mk 2. začalo (1, 9 – 11) = zo sviatku Bohozjavenia.
Božská liturgia
. Apoštol: 302. začalo (Tít 2, 11–14. 3, 4–7) = zo sviatku Bohozjavenia.
Evanjelium: Mt 6. začalo (3, 13 – 17) = zo sviatku Bohozjavenia.

 

Piatok, 7. januára 2011

Posviatok Osvietenia. Zhromaždenie k svätému a slávnemu Pánovmu prorokovi, predchodcovi a krstiteľovi Jánovi – šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím.

Božská liturgia. Apoštol: 42. začalo (Sk 19, 1 – 8) = svätému Jánovi Predchodcovi.
Evanjelium: Jn 3. začalo (1, 29 – 34) = svätému Jánovi Predchodcovi.

 

Sobota, 8. januára 2011

Posviatok Osvietenia, ako aj Sobota po Osvietení. Nášho prepodobného otca Juraja Chozebitu a prepodobného Emiliána Vyznávač. Našej prepodobnej matky Dominiky.

Božská liturgia. Apoštol: 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = zo Soboty po Osvietení.
Evanjelium: Mt 7. začalo (4, 1 – 11) = zo Soboty po Osvietení.

 

Nedeľa, 9. januára 2011

NEDEĽA PO OSVIETENÍ.
Posviatok Osvietenia. Svätého mučeníka Polyeukta.

8. hlas
11. utierňové evanjelium

Utiereň. Evanjelium: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = radové o zmŕtvychvstaní.
Božská liturgia.
Apoštol: 224. začalo od polovice (Ef 4, 7 – 13) = z Nedele po Osvietení.
Evanjelium: Mt 8. začalo (4, 12 – 17) = z Nedele po Osvietení.

Zdroj: Marcel Gajdoš, Košice 2010

You may also like

Leave a Comment

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava