Napísal 22. mája 2020

NEDEĽA SVÄTÝCH OTCOV PRVÉHO PRVÉHO EKUMENICKÉHO SNEMU (PRVÉHO NICEJSKÉHO)

24. mája 2020 –  Nedeľa po Nanebovstúpení Nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

Na siedmu nedeľu po Pasche slávi Východná Cirkev Nedeľu otcov prvého ekumenického snemu, teda prvého nicejského. Ide o spomienku na 318 koncilových otcov, ktorí sa zišli r. 325 v Nicei na žiadosť cisára, sv. Konštnatína Veľkého, aby odsúdili herézu arianizmu ako aj iné učenia, ktoré napádali jednotu Cirkvi.

ikona-nedela_otcov-niceaIkona Nedele otcov prvého ekumenického koncilu zobrazuje sv. Konštantína spolu s cirkevnými otcami, ktorí sa zúčastnili na koncile a formulovaním Nicejského Vyznania viery potvrdili jednotu viery. Otcovia sú zobrazení držiac text Kréda, nazývaného tiež Symbol viery.

Podľa goarch.org spracoval Stanislav Gabor