Napísal 14. mája 2019

Nová vatikánska známka venovaná gréckokatolíkom – 100 rokov eparchie Lungro

Pri príležitosti 100. výročia gréckokatolíckej eparchie Lungro pre italo-albánskych veriacich na talianskej pevnine (na Sicílii je eparchia Piana degli Albanesi) vydala vatikánska pošta špeciálnu známku a hárok. Známka kruhového tvaru s priemerom 3,8 centimetra je súčasťou štvorcového hárku s hranou dlhou 9,5 centimetra. Na známke je vyobrazená reprodukcia mozaiky Krista Pantokrátora z kupoly Katedrály sv.Mikuláša v Lungro. Cena známky je 2,40 euro a bola vydaná v náklade 60 000 exemplárov.

Známka bola uvedená 13. februára t.r. , presne 100 rokov odo dňa, kedy pápež Benedikt XV. zriadil apoštolskou konštitúciou Catholici fideles eparchiu Lungro. Prvý biskup eparchie Giovanni Mele bol biskupom rekordných 60 rokov (1919-1979), a bol spolusvätiteľom biskupa Bazila Takáča, prvého biskupa pre našich emigrantov v dnešnej Pittsburskej metropolii.

Podľa slov eparchiálneho biskupa, ktorým je vladyka Donato Oliverio bol pre známku zvolený motív Krista, ktorý dominuje kupole katedrály, a ktorý je nielen milosrdným obrazom Otcovej tváre, ale aj jediným prostredníkom k nemu. Zúbkovanie známky bolo prispôsobené tak, aby sa známka dala použiť aj samostatne, a preto je zúbkovanie kruhové a obkolesuje obraz Krista.

Veriacich eparchie prijme 25. mája t.r. na osobitnej audiencii pápež František a v septembri – ako symbol dýchania oboma pľúcami – čaká eparchiu návšteva ekumenického patriarchu Bartolomeja.

Pripojme sa aj my k radosti našich vzdialených sestier a bratov na juhu Talianska, a nech Kristova tvár je i pre nás obrazom milujúceho Otca.

Daniel Černý

Kategória: Zo života Cirkvi