Home Zo života eparchie Nové CD: Cirkevnoslovanské chrámové piesne zo Šumiaca

Nové CD: Cirkevnoslovanské chrámové piesne zo Šumiaca

by admin
0 comment

altUvedenie do života CD nosiča Folklórneho súboru Šumiačan pod názvom „Cirkevnoslovanské chrámové piesne“.

Dňa 19. mája 2012 sa uskutočnilo v obci Šumiac slávnostné uvedenie do života CD nosiča Folklórneho súboru Šumiačan pod názvom „Cirkevnoslovanské chrámové piesne“. K blížiacemu sa 1150. výročiu príchodu svätého Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu Folklórny súbor Šumiačan nahral CD nosič cirkevnoslovanských piesní pod názvom „Cirkevnoslovanské chrámové piesne“. Nové CD predstaví svojim poslucháčom prierez cirkevnoslovanských piesní, ktoré sa v gréckokatolíckom obrade spievajú počas celého roka. Všetci Šumiačania sme prežívali v našich srdciach hlbokú a úprimnú radosť. Jej prameňom je skutočnosť, že sa Folklórnemu súboru Šumiačan s Božou pomocou podarilo vytvoriť dielo, ktoré zostane odkazom i zdrojom povzbudenia a inšpirácie aj pre nasledovné generácie. Lebo liturgický spev povznáša naše duše k Bohu. O jeho zachovanie v šumiackej podobe sa zaslúžili v prvom rade kňazi, ktorí pôsobili v tunajšej gréckokatolíckej farnosti. Medzi nimi musíme vyzdvihnúť nebohého duchovného otca Jána Siváka, ktorý na Šumiaci pôsobil v rokoch 1971 až 1996. Bol veľkým milovníkom liturgického spevu. Jeho krásny basbarytón vnášal do obradu atmosféru vznešeného sviatku i umeleckého zážitku. Veľkou oporou mu bola jeho manželka Mária, ktorá mu celé štvrťstoročie stála po boku aj ako kantorka. Úprimné poďakovanie chceme vyjadriť aj duchovným otcom Mgr. Františkovi Takáčovi a Dipl.-Theol. Univ. Jánovi Krupovi, ktorí ochotne radili a pomáhali pri príprave a realizácii nášho zámeru uchovať šumiacky liturgický spev pre ďalšie generácie. Pravda je tá, že mať peknú myšlienku samo o sebe nestačí. Je treba ju aj zrealizovať. A preto veľkú vďaku si zaslúži členka a manažérka PhDr. Monika Čubaňová, ktorá je akýmsi hnacím motorom celého súboru a práve v nej sa zrodila myšlienka na zrealizovanie takého nádherného diela. CD tiež venovala pamiatke svojho nebohého otca Jána Siváka. Naše poďakovanie patrí aj ďalšiemu súboristovi MVDr. Šimonovi Károlymu, ktorý je srdce a duša súboru. Poďakovanie patrí aj všetkým účinkujúcim členom Folklórneho súboru Šumiačan. Svojimi krásnymi hlasmi, ochotou a trpezlivosťou nenahraditeľne prispeli k vytvorenie nášho diela, na ktoré sme a budeme hrdí. Ďakujeme – to slovo sa skladá zo siedmych písmen, ale obsahuje veľkú váhu. Zjemňuje život na zemi, dáva mu hodnotu a obsah. Ďakujeme za toto umelecké dielo, veď život je ako mozaika, ktorú dotvárame vždy novým kamienkom. Je dôležité, aby sme sa stále zamýšľali, kam a ako máme ten kamienok uložiť, aby naše dielo bolo krajšie a dokonalejšie.

Nové CD si záujemcovia môžu zakúpiť na Obecnom úrade v Šumiaci; stojí 10,00 €.

Zdroj: Mgr. Jarmila Gordanová
Foto: Šimon Bošeľa ml.

You may also like

Leave a Comment

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava