Home Liturgický kalendár - 2011 Pätnásty týždeň po Päťdesiatnici

Pätnásty týždeň po Päťdesiatnici

by admin
0 comment

Pondelok, 19. september 2011

Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža. Svätí mučeníci Trofim, Sabbatios a Dorymedont.

Božská liturgia. Apoštol: 202. začalo (Gal 2, 11 – 16) = radové čítanie.
Evanjelium: Mk 21. začalo (5, 24b – 34) = radové čítanie.

 

Utorok, 20. september 2011

Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža.

A BUĎ: Svätý veľkomučeník Eustatios a spoločníci – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia.

ALEBO: Svätí mučeníci a vyznávači, veľký knieža Michal a jeho bojar Teodor, černigovskí divotvorcovia – šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím.

Ak sa berie 1. možnosť:
Božská liturgia. Apoštol: 204. začalo (Gal 2,21 – 3,7) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätému Eustatiovi a spoločníkom.
Evanjelium: Mk 22. začalo (6, 1 – 7) = radové čítanie, prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = svätému Eustatiovi a spoločníkom.

Ak sa berie 2. možnosť:
Božská liturgia
. Apoštol: 204. začalo (Gal 2,21 – 3,7) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätým Michalovi a Teodorovi.
Evanjelium: Mk 22. začalo (6, 1 – 7) = radové čítanie, prípadne aj Jn 52. začalo (15,17 – 16,2) = svätým Michalovi a Teodorovi.

 

Streda, 21. september 2011

Odovzdanie sviatku Povýšenia úctyhodného Kríža.

Božská liturgia. Apoštol: 207. začalo (Gal 3, 15 – 22) = radové čítanie.
Evanjelium: Mk 23. začalo (6, 7 – 13) = radové čítanie.

 

Štvrtok, 22. september 2011

Štvrtok 15. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý apoštol Kodrat z Magnézie – preklad z predchádzajúceho dňa. Svätý hieromučeník Fókas, sinopský biskup. (Svätý prorok Jonáš. Prepodobný Jonáš Presbyter, otec Teofana, tvorcu kánonov, a Teodora Popísaného.)

Božská liturgia. Apoštol: 208. začalo (Gal 3,23 – 4,5) = radové čítanie, prípadne aj 311. začalo (Hebr 4,14 – 5,6) = svätému Fókovi.
Evanjelium: Mk 25. začalo (6, 30 – 45) = radové čítanie, prípadne aj Jn 36. začalo (10, 1 – 9) = svätému Fókovi.

 

Piatok, 23. september 2011

Piatok 15. týždňa po Päťdesiatnici. Počatie úctyhodného a slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána – šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím.

Božská liturgia. Apoštol: 210. začalo (Gal 4, 8 – 21) = radové čítanie, prípadne aj 210. začalo od polovice (Gal 4,22b – 31) = svätému Jánovi.
Evanjelium: Mk 26. začalo (6, 45 – 53) = radové čítanie, prípadne aj Lk 2. začalo (1, 5 – 25) = svätému Jánovi.

 

Sobota, 24. september 2011

Sobota 15. týždňa po Päťdesiatnici. Svätá prvomučenica a apoštolom rovná Tekla – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia.

Božská liturgia. Apoštol: 132. začalo (1 Kor 4,17 – 5,5) = radové čítanie, prípadne aj 296. začalo (2 Tim 3, 10 – 15) = svätej Tekle.
Evanjelium: Mt 97. začalo (24, 1 – 13) = radové čítanie, prípadne aj Mt 104. začalo (25, 1 – 13) = svätej Tekle.

 

Nedeľa, 25. september 2011

NEDEĽA 15. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

Naša prepodobná matka Eufrozína.

6. hlas
4. utierňové evanjelium

Utiereň. Evanjelium: Lk 112. začalo (24, 1 – 12) = radové o zmŕtvychvstaní.
Božská liturgia. Apoštol: 176. začalo (2 Kor 4, 6 – 15) = radové čítanie.
Evanjelium: Mt 92. začalo (22, 35 – 46) = radové čítanie.
Večiereň. Parémie:  1 Jn 3,21 – 4,6;   1 Jn 4, 11 – 16;   1 Jn 4,21 – 5,5 = všetky tri svätému Jánovi Teológovi.

 Zostavil: o. Marcel Gajdoš

You may also like

Leave a Comment

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava