Pozvánky

Program vladykov

Pôstna disciplína Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku V zmysle Dekrétu Posvätnej kongregácie pre východné cirkvi č. 379/65 z 21. februára 1969 majú všetci kňazi, rehoľníci a veriaci Gréckokatolíckej cirkvi na …

Liturgický kalendár

Sviatky

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava