Napísal 11. júna 2021

Pozvánka na eparchiálnu púť do Šaštína

Bratislavská eparchia pozýva na tradičnú, v poradí už Dvanástu eparchiálnu púť do Šaštína za účasti bratislavského vladyku Petra Rusnáka, ktorá sa uskutoční v sobotu 12. júna 2021, na sviatok Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky v národnej svätyni Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Eparchiálna púť bude príležitosťou poďakovať Presvätej Bohorodičke za ochranu v čase druhej vlny pandémie na Slovensku.

Program púte:

9.15 hod.   Akatist k presvätej Bohorodičke
10.00 hod. Archijerejská sv. liturgia (cirkevnoslovansky)
12.00 hod. Obed

Púti bude predchádzať kňazský deň určený pre kňazov a rehoľníkov pôsobiacich v eparchii. Toto stretnutie kňazov a zasvätených s vladykom Petrom Rusnákom sa malo pôvodne konať na jar, ale pre zlú epidemickú situáciu bolo presunuté na neskôr. Súčasťou programu kňazského dňa bude spoločná modlitba, prednášky ako aj pracovná časť venovaná aktuálnym pastoračným a administratívnym záležitostiam.

Liturgická poznámka. Na sviatok Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky si gréckokatolícki veriaci uctievajú bolesti a muky, ktoré Presvätá Bohorodička pretrpela pod krížom, na ktorom zomrel jej Syn a Spasiteľ Ježiš Kristus. Tento sviatok je pohyblivý a pripadá na sobotu po sviatku Najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, milujúceho ľudí (v latinskom obrade – Najsvätejšie Srdce Ježišovo). Od roku 2009 veriaci z Bratislavskej eparchie každoročne putujú v na tento sviatok do Národnej baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne.

Informoval: Eparchiálny úrad
Ilustračné foto: Púť 2018, 2020