Napísal 29. júna 2021

Pozvánka na eparchiálny odpust sv. Petra a Pavla v katedrále

Bratislavská eparchia pozýva na eparchiálnu odpustovú slávnosť pri príležitosti sviatku svätých, slávnych, všechválnych a najvyšších apoštolov Petra a Pavla, patrónov eparchie.

Slávnosť sa koná v deň sviatku, v utorok 29. júna 2021  v katedrálnom chráme Povýšenia Pánovho Kríža.

Program:

7:00 h. Svätá liturgia (cirkevnoslovanská)

17:00 h. Svätá liturgia (slovensky)

Svätí, slávni a všechválni apoštoli, Peter a Pavol, orodujte za nás!