Napísal 24. júna 2020

Pozvánka na eparchiálny odpust sv. Petra Pavla v katedrále

Bratislavská eparchia pozýva na eparchiálnu odpustovú slávnosť pri príležitosti sviatku svätých, slávnych, všechválnych a najvyšších apoštolov Petra a Pavla, patrónov eparchie.

Slávnosť sa koná v nedeľu, 28. júna 2020  v katedrálnom chráme Povýšenia Pánovho Kríža.

Program:

8:00 h. Utiereň (cirkevnoslovanská)

9:00 h. Archijerejská liturgia (cirkevnoslovansky)

10:30 h. Archijerejská liturgia (slovensky)

12:00 h. Sv. liturgia (slovenská)

17:00 h. Sv. liturgia (cirkevnoslovanská); následne večiereň