Home Zo života eparchie Relikvie sv. Cyrila na odpustovej slávnosti v Brezne

Relikvie sv. Cyrila na odpustovej slávnosti v Brezne

by admin
0 comment
DSC_0057V rámci duchovnej prípravy na jubilejný rok 2013, kedy si pripomíname 1150 rokov od príchodu misie svätých Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, putujú relikvie svätého Konštantína Cyrila po farnostiach Slovenska. Gréckokatolícka cirkev, farnosť Brezno prijala tieto vzácne relikvie 12. mája a do nedele 15. mája boli vystavené k verejnej úcte v Piaristickom chráme. Táto udalosť bola spojená aj s trojdňovou duchovnou prípravou na slávenie odpustovej slávnosti, na počesť blahoslaveného biskupa a mučeníka Vasiľa Hopku, prešovského biskupa.

V prvý deň duchovnej obnovy eucharistickému sláveniu predchádzal Moleben k svätým Cyrilovi a Metodovi. Hlavným celebrantom bol o. Ján Krupa, farár z Banskej Bystrice. V homílii poukázal na potrebu spolupráce človeka s Bohom, aby človek mohol opäť nadobudnúť tú krásu, ktorá mu bola vzatá hriechom. Na to je potrebná jednota s Bohom, lebo človek z vlastných síl nie je schopný tohto cieľa. Dôkazom toho, že je to možné, je pre nás svedectvo svätého Cyrila.

Druhý deň duchovnej obnovy, ktorú viedol protopresbyter o. Marián Sabol, farár z Telgártu sme začali Molebenom k sv. Cyrilovi a Metodovi. V homílii počas svätej liturgie poukázal na skutočnosť rozbíjania jednoty v cirkvi, manželstvách, rodinách… Pritom sme všetci pozvaní pracovať na jednote, ktorá je založená na láske. Za túto jednotu sa modlil Ježiš: „Aby všetci jedno boli.“ A za túto jednotu biskup Vasiľ obetoval svoj život.

Sobota bola tretím dňom našej duchovnej obnovy. Po Molebene k blahoslavenému Vasiľovi Hokovi nasledovalo slávenie Eucharistie. Homíliu predniesol miestny dekan rímskokatolíckej farnosti v Brezne, vdp. Jozef Fričovský. Vyzval nás, aby sme svoju vieru neopierali o znamenia a zázraky, ale priamo o Ježiša Krista. Ako príklad uviedol svedectvo viery Gréckokatolíckej cirkvi počas prenasledovania v päťdesiatych rokoch minulého storočia. V týchto udalostiach sa jasne ukázalo, že viera biskupov, kňazov či veriacich stála priamo na Kristovi. Dôkazom toho sú dnes blahoslavení biskupi a Cirkev, ktorá žije!

Nedeľa bola vyvrcholením celej duchovnej obnovy a zároveň dňom odpustovej slávnosti. Po Molebene k blahoslavenému Vasiľovi Hopkovi, nasledovalo slávenie archijerejskej svätej liturgie. Spolu s vladykom Petrom (Rusnákom) koncelebrovali: o. kancelár Peter Sabol, o. František Takáč, farár zo Šumiaca, o. Ján Zavacký, vdp. Jozef Fričovský, dekan rímskokatolíckej farnosti v Brezne a domáci farár o. Ján Kovaľ.

Vladyka Peter nás v homílii pozval k zamysleniu sa nad cieľom nášho života. Poukázal na nebezpečenstvo, keď sa cieľom človeka stáva modla sľubujúca šťastie, ktoré nemá. Často sa človek nechá nachytať na falošné šťastie, zatiaľ čo to pravé môže človek nájsť jedine v Bohu. Jedine On, nám môže splniť to, čo nám aj sľúbi. Vladyka na záver povzbudil veriacich, aby sme vytrvalo bežali v závode, ktorý máme pred sebou, s očami upretými na Ježiša, pôvodcu a zavŕšiteľa viery (porov. Hebr 12,1).
Po myrovaní nasledovalo agapé, ktoré pripravilo pre všetkých hostí naše malé, ale zato živé farské spoločenstvo. Popri občerstvení sa veriaci vzájomne pozdravili a zotrvali v družnom rozhovore. Tieto dni boli pre našu farnosť skutočne dňami milosti, povzbudenia a načerpania nových síl do duchovného života.
 
Svätý Cyril a blažený otec a mučeník Vasiľ, proste Boha za nás!

o. Ján Kovaľ, Brezno

Fotografie sú v sekcii Fotogaléria.

You may also like

Leave a Comment

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava