Napísal 9. septembra 2019

Pozvánka na odpust do katedrály

Bratislavská eparchia pozýva na eparchiálnu odpustovú slávnosť pri príležitosti sviatku Povýšenia úctyhodného a životodarného kríža, ktorému je zasvätený katedrálny chrám i farnosť pôsobiaca pri katedrále. Odpust sa bude konať v deň slávnosti, t.j. v sobotu, 14. septembra 2019.

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ – Povýšenie úctyhodného aživotodarného Kríža nad celým svetom

Program:

9:00 Utiereň

10:30 Archijerejská sv. liturgia (cirkevnoslovansky); hlavný slúžiteľ: vladyka Peter (Rusnák); slávnostný kazateľ: Jaroslav Lajčiak, protosynkel (generálny vikár) košickej eparchie

Po skončení sv. liturgie bude sprievod okolo chrámu sčítaním sv. evanjelií. Zakončením slávnosti bude už tradične spoločné agapé v priestoroch Eparchiálneho úradu.

17:00 Sv. liturgia (slovenská)

Veľká večiereň

Ikona s relikviami svätého Kríža Pánovho

Počas odpustovej slávnosti budú v strede chrámu vystavené k verejnej úcte aj pravé relikvie sv. Kríža. Sú  vložené v spodnej časti dreveného rámu ručne písanej ikony Ukrižovania Nášho Pána Ježiša Krista.

Ikona bola predstavená počas odpustovej slávnosti Sviatku Povýšenia úctyhodného a životodarného Kríža nad celým svetom v septembri r. 2008. K verejnej úcte býva vystavená každý rok na chrámový sviatok (14. septembra) ako aj počas svätej štyridsiatnice na krížupoklonnú nedeľu.

Tvojmu krížu klaniame sa, Vládca, a tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme!

Zdroj: Stauros 18/2019